Graficzny warsztat naukowca

Na rynku krajowym, w ofercie np. SoftPoint-u (W-wa, tel. 635 98 19) i TTS (W-wa, tel. 21 12 33) pojawiło się oprogramowanie amerykańskiej firmy Media Cybernetics. Firma ta od 1981 r. specjalizuje się w dostarczaniu na rynek graficznego oprogramowania dwojakiego rodzaju - zestawów narzędzi dla programistów i aplikacji dla użytkowników końcowych. Te ostatnie współpracują z wieloma standardami sprzętowymi a ich wizytówką jest seria oprogramowania HALO (HALO Desktop Imager, HALO F/X, Dr HALO IV Paint & Imaging Pak, HALO Professional 2), pokrótce zaprezentowana w rubryce Cennik w 44 numerze CW PL.

Na rynku krajowym, w ofercie np. SoftPoint-u (W-wa, tel. 635 98 19) i TTS (W-wa, tel. 21 12 33) pojawiło się oprogramowanie amerykańskiej firmy Media Cybernetics. Firma ta od 1981 r. specjalizuje się w dostarczaniu na rynek graficznego oprogramowania dwojakiego rodzaju - zestawów narzędzi dla programistów i aplikacji dla użytkowników końcowych. Te ostatnie współpracują z wieloma standardami sprzętowymi a ich wizytówką jest seria oprogramowania HALO (HALO Desktop Imager, HALO F/X, Dr HALO IV Paint & Imaging Pak, HALO Professional 2), pokrótce zaprezentowana w rubryce Cennik w 44 numerze CW PL.

Pakiet Image-Pro Plus, najważniejszy produkt Media Cybernetics, to jeszcze inny rodzaj oprogramowania w ofercie firmy. Służy on do przetwarzania i analizy obrazów (quantitative image processing software). Można z niego korzystać w takich dyscyplinach naukowych jak: medycyna, biologia, kryminalistyka oraz w analizie obrazów satelitarnych lub pochodzących z mikroskopu elektronowego. Już sama cena pakietów Image-Pro (wersja dla Unix jest wyższa od aktualnej ceny "malucha" - w ofercie SoftPoint wynosi ona ok. 70 mln zł, wersja dla DOS kosztuje "zaledwie" 40 mln) co napawa pewnym szacunkiem. Warto przypatrzyć się wysokim walorom tego oprogramowania, za które należy się aż tak duża zapłata.

Warto jednak także wiedzieć, że stosowana w różnorodnych pracach naukowych analiza obrazu wymagała do tej pory wyspecjalizowanych, często drogich stanowisk pracy (klasy stacji roboczych), zaś produkt Media Cybernetics współpracuje z nieporównywalnie mniej kosztownym komputerem osobistym. Przypatrując się więc kosztom nie sposób, z tego punktu widzenia, do wspomnianego szacunku dorzucić nieco sympatii dla programu Image-Pro.

Oprogramowanie Image-Pro analizuje treść czarno-białych, o wielu stopniach szarości i kolorowych obrazów - używając do tego celu komputera klasy IBM PC wyposażonego w grafikę VGA lub lepszą. Zajmuje zaś 3 MB na dysku twardym, potrafi współpracować z koprocesorem, wymaga 640 kB pamięci RAM i minimum 1,5 MB pamięci dodatkowej.

Na wejściu pakietu powinien pojawić się obraz - załadowany z dysku twardego lub przechwycony z wykorzystaniem kamery wideo, magnetowidu, digitizerów czy wielu rozmaitych skanerów. Omawiany pakiet umożliwia korzystanie z obrazu o rozdzielczości do 3000 x 3000 pikseli. Image-Pro poza wymienionymi urządzeniami współpracuje z całą gamą monitorów i drukarek. W czasie pracy użytkownik korzysta z myszy i systemu menu, nie musi też znać się na programowaniu.

Zamazany lub niewyraźny obraz trzeba zamienić na formę bardziej czytelną. Można tego dokonać stosując zmianę kontrastu, usunięcie tła, zaaplikowanie zestawu filtrów uwypuklających istniejące krawędzie (rodzaje filtrów definiuje użytkownik), wykorzystanie edytorów obrazu współpracujących z metodami FFT (Fast Fourier Transform), które usuwają periodycznie powtarzające się składowe obrazu (nie zawierające informacji tło) i wiele in. wyrafinowanych metod. Jedna z firm zajmujących się kryminalistyką mogła dzięki tym narzędziom odczytać odciski palców pozostawione przez przestępcę na szarej, przyciemnionej części tła formularza, co do którego domniemywano, że został sfałszowany. Dzięki zastosowaniu Image-Pro zamazany wzór linii papilarnych przekształca się w wyraźny obraz.

Kiedy obraz na ekranie monitora jest już wyraźny można przystąpić do analizy jego treści. Możemy ręcznie lub automatycznie policzyć obiekty, składające się na badany obraz, mierzyć ich powierzchnie, długości i kąty. Mając na ekranie wiele i o rozmaitym kształcie przypadkowo rozłożonych "ziaren" możemy liczyć ich powierzchnię, uwzględniając takie kryteria jak: obszar początkowy, średnicę, zorientowanie ich osi począwszy od ustalonego kąta, obwód, intensywność koloru oraz wiele in. Możemy też ustalić, że "ziarna" połączone w większe zestawy (zbitki) będą liczone oddzielnie. Wyniki zaś będą zobrazowane w formie histogramów, rozkładów uwzględniających dane statystyczne (wartości średnie, odchylenia).

Jakby tego było mało można jeszcze stosując Image-Pro dokonywać subtelnych kalibracji intensywności fragmentów obrazów, stosować pseudokolorystykę do tworzenia map obrazu, dokonywać transformacji geometrycznych obrazu (przekręcania, przylegania, skalowanie np. logarytmiczne, odbicia lustrzane, itp.). Opracowane dane można zapisać jako ASCII lub pliki w formacie Lotusa 1-2-3, przetworzone obrazy w formie zbiorów TIFF i TGA. Dla wygody użytkownika Image-Pro ma silny konwerter formatów plików graficznych (PCX, IMG, MSP, CUT i wiele in.).

Całość jest warsztatem pracy dla tych użytkowników, którzy po ogarnięciu wszystkich możliwości pakietu Image-Pro mogą stać się wirtuozami w dziedzinie przetwarzania i analizy obrazu. Jest to ten typ programów, który wymaga zgrania się z utalentowanym operatorem przez co, w rezultacie osiągnąć można niewiarygodne efekty.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200