Graficzny obraz serwera

CyberPilot Pro umożliwia szybkie tworzenie graficznych map serwerów WWW.

CyberPilot Pro umożliwia szybkie tworzenie graficznych map serwerów WWW.

Od korzystania z programu CyberPilot Pro w wersji 1.0 można się uzależnić. Narzędzie to pozwala częstym gościom pajęczyny oszczędzić czas przez szybkie tworzenie graficznych map serwerów WWW. CyberPilot Pro jest przedstawicielem nowej rodziny produktów internetowych, nazywanych pająkami (spiders). Zadaniem programu jest "spacerowanie" przez zasoby WWW połączone ze zbieraniem informacji o każdej przeglądanej stronie. Gdy program zakończy przeszukiwanie, informacja jest wyświetlana w postaci mapy.

Szersze wykorzystanie programów tego typu spowoduje zapewne wzrost obciążenia serwerów WWW. W związku z tym NetCarta opracowała sposób, który umożliwia administratorom serwerów WWW wykrywanie użytkowników używających pająka. Po stwierdzeniu wizyty pająka, serwer może przesłać uprzednio przygotowaną mapę posiadanych zasobów, unikając obciążenia związanego z przeszukiwaniem. Krok ten da użytkownikom CyberPilot Pro dodatkowe korzyści. Narzędzie może być używane także przez administratorów w celu tworzenia mapy własnych zasobów. W przypadku użytkowników, największych korzyści można się spodziewać przy konieczności szybkiego dotarcia do dokumentu lub przy pracy związanej z częstymi zmianami tematu. Zamiast wędrować od jednego hipertekstowego dowiązania do drugiego, dzięki prezentacji zasobów oferowanej przez CyberPilot Pro, użytkownik może natychmiast odnaleźć poszukiwane informacje. Zastosowanie tego typu narzędzi będzie szczególnie korzystne dla wewnętrznych sieci korporacyjnych (intranet).

Instalacja CyberPilot Pro jest prosta, a sam program zajmuje jedynie 2 MB na dysku. Stosowanie narzędzia jest łatwe i intuicyjne. Należy określić jedynie adres URL, maksymalną liczbę stron do zbadania. Użycie domyślnych wartości pozwala na stworzenie mapy zasobów w ciągu kilku minut.

Po zbudowaniu mapy jest ona zapamiętana na lokalnym dysku i może być wykorzystana w trybie off-line. CyberPilot Pro ma wiele opcji informacyjnych. Wyświetla tytuł strony, nazwę dowiązania oraz typ obiektu. Podaje także inne możliwości dotarcia do określonej strony na serwerze. Pozwala to na zorientowanie się, jak dużo innych użytkowników podaje na swoich stronach hipertekstowe odniesienia do naszej strony. Każde dowiązanie lub obiekt można zaopatrzyć w odpowiedni komentarz.

Jedną z najbardziej istotnych cech CyberPilot Pro jest tworzenie map dla obiektów, tekstu lub ich kombinacji.

Jedynym składnikiem, którego nie można przeszukiwać, jest tekst wewnątrz strony (o ile nie jest dowiązaniem). Narzędzie umożliwia prawie natychmiastowe odnalezienie poszukiwanego zasobu.

W trybie on-line podwójne kliknięcie myszą na dowolnym obiekcie mapy powoduje uruchomienie przeglądarki i przeniesienie się do wybranego zasobu. Przeglądarka oraz CyberPilot Pro synchronizują się wzajemnie w czasie wędrówki po odniesieniach hipertekstowych, niezależnie od rodzaju używanej przeglądarki. W tym trybie pracy CyberPilot Pro spełnia rolę inteligentnej zakładki.

Po stworzeniu (i zaopatrzeniu w komentarze) mapy swoich zasobów, można ją udostępnić innym użytkownikom serwera. Polega to na dodaniu odpowiedniego pliku do źródła swojej strony oraz ustanowieniu odpowiedniego dowiązania. NetCarta i Lycos zorganizowały publiczną składnicę takich map na swoich serwerach. Chętni użytkownicy mogą umieszczać tam mapy swoich zasobów.

CyberPilot Pro wyposażony jest w interaktywny podręcznik, który zapoznaje użytkownika z istotnymi cechami programu i sposobem korzystania z nich. System pomocy on-line jest kompletny i dogłębny. Jedyne mankamenty narzędzia, to brak możliwości skopiowania URL do już utworzonej mapy oraz brak możliwości tworzenia mapy przy ograniczeniu inwentaryzacji do stron zawierających wybrany typ obiektu bądź określone zdanie.

Informacje uzyskane za pomocą CyberPilot Pro dają możliwość spojrzenia "z lotu ptaka" na zasoby serwera WWW. Korzyści odnoszą zarówno administratorzy, jak i zwykli internauci. Demonstracyjną wersję CyberPilot Pro można uzyskać pod adresem: http://www.netcarta.com.


TOP 200