Graficzne planowanie

Polska wersja programu PowerProject wspomaga komputerowe planowanie i kontrolę harmonogramów.

Polska wersja programu PowerProject wspomaga komputerowe planowanie i kontrolę harmonogramów.

OST Serwis oferuje polską wersję PowerProject 4 - programu firmy ASTA, umożliwiającego planowanie przedsięwzięć i tworzenie harmonogramów prac z użyciem metody ścieżki krytycznej.

PowerProject 4 pozwala na kontrolę bieżącego wykonania planu, planowanie czasowego przebiegu zadań, wykorzystania zasobów oraz analizy kosztów i wpływów podczas realizacji przedsięwzięcia. Program umożliwia również koordynację prac z podwykonawcami i ich szczegółową kontrolę. Jest on przeznaczony dla firm budowlanych, a także biur wydawniczych i reklamowych oraz innych przedsiębiorstw, które wymagają szczegółowego planowania przedsięwzięć.

Program wykorzystuje graficzny interfejs użytkownika, a większość operacji można wykonać za pomocą myszy. Jak twierdzą przedstawiciele producenta, planowanie przedsięwzięć przy użyciu PowerProject nie wymaga specjalistycznej wiedzy planistycznej. Wraz z programem dostarczany jest podręcznik, który ma zapewnić obniżenie kosztów kształcenia użytkowników.

<hr size=1 noshade>Program do planowania przedsięwzięć PowerProject 4 PL

Producent: ASTA Development Corp. Ltd

Dystrybucja: OST Serwis

25-521 Kielce

ul. Dąbrowska 1/13

tel./fax (0-41) 300 11 08

e-mail: [email protected]

http://free.polbox.pl/o/osts.


TOP 200