Graficzna machina

Web3D - narzędzie dla tworzących graficzne elementy stron pajęczyny

Web3D - narzędzie dla tworzących graficzne elementy stron pajęczyny

Przeglądanie efektownych serwerów WWW na świecie może być nieraz źródłem estetycznej przyjemności. Zawsze się zastanawiam, skąd oni wzięli tak bogate i barwne grafiki. Przy tworzeniu dobrych, a więc zapadających w pamięć, stron nie można pominąć sprawy dopracowania ich formy graficznej. Sprzedawany przez Asymetrixa program Web3D służy właśnie do tworzenia takich plików graficznych, które można włączyć do swojej strony.

Generowany obraz tworzy się w przestrzeni quasi trójwymiarowej. Tworzone obiekty, złożone np. z liter czy podstawowych brył geometrycznych, można dowolnie obracać w każdym z trzech wymiarów. Na wszystkie elementy obrazu można nakładać różnorodne tekstury, określać właściwości powierzchni i opisywać oświetlenie obrazu (możemy w ten sposób uzyskać efektowne cienie i złudzenie trójwymiarowości finalnego obrazu).

Każdą scenę można w stosunkowo krótkim czasie wyświetlić "na brudno", gdzie widoczny jest układ elementów i podstawowa kolorystyka, aczkolwiek nie stosuje się obliczeniochłonnych technik wyznaczania oświetlenia i rozkładu tekstur.

Wygenerowanie ostatecznej wersji z zadaną jakością może zabrać nieco czasu, gdyż wykorzystywane są tutaj algorytmy renderingu stosowane w grafice komputerowej.

Działanie programu jest w pełni interaktywne. Jego wadą jest tendencja do generowania nieco zbyt dużych plików, co w przypadku WWW obniża atrakcyjność całej strony, gdy trzeba zbyt długo czekać na jej ściągnięcie.


TOP 200