Graficzna analiza danych dla Microsoft Office XP

Microsoft zapowiedział wprowadzenie na rynek pod koniec br. oprogramowania Microsoft Data Analyzer. Umożliwi ono dokonywanie analiz danych, ich wizualizację oraz konwersję gotowych analiz i raportów do formatów Excela, PowerPointa i HTML.

Microsoft zapowiedział wprowadzenie na rynek pod koniec br. oprogramowania Data Analyzer. Umożliwi ono dokonywanie analiz danych, ich wizualizację oraz konwersję gotowych analiz i raportów do formatów Excela, PowerPointa i HTML. Aplikacja będzie przeznaczona przede wszystkim do współpracy z pakietem XP. Będzie również korzystała z możliwości wielowymiarowego motoru analitycznego Analysis Services, wbudowanego w bazę danych Microsoft SQL Server 2000.

Zmartwiona konkurencja

Z nowego produktu Microsoftu nie będą z pewnością zadowolone takie firmy, jak AlphaBlox, Business Objects, Cognos, ProClarity i inne, oferujące programy raportujące, działające na stacjach klienckich i współpracujące z Analysis Services. Wprowadzając Data Analyzer, swoją pierwszą kliencką aplikację analityczną, Microsoft może poważnie zagrozić ich pozycji i odebrać znaczący udział w rynku, tym bardziej że produkt ten może być naturalnym wyborem dla użytkowników pakietów biurowych Office.

Data Analyzer to w rzeczywistości produkt izraelskiej firmy Maximal Innovative Intelligence, którą przejął Microsoft. Opracowała ona oprogramowanie o nazwie Max (obecnie wersja 3.0), korzystające z możliwości Analysis Services. Max był projektowany i optymalizowany wyłącznie pod kątem korzystania z Microsoft Analysis Services, zapewniając eleganckie, graficzne metody zadawania zapytań i analizowania wielowymiarowych baz danych. Dotychczas każdy klient Maximal był z definicji użytkownikiem bazy danych Microsoftu, dlatego wykupienie tej firmy nie spowodowało zmiany sytuacji jej klientów.

Funkcjonalność

Data Analyzer oferuje podobne właściwości, jak wiele narzędzi analitycznych niezależnych producentów. Zapewnia: łatwy dostęp do bazy danych, szczegółowe analizy i wyświetlanie zależności między różnymi wymiarami w bazie (klient, rejon, produkt, czas), poszukiwanie anomalii danych, identyfikację tendencji, pomiar wydajności biznesu przez porównanie z ustalonymi kryteriami oraz możliwość korzystania ze złożonych typów danych (np. wymiarowych typów hierarchicznych), dostępnych w SQL Server Analysis Services.

Microsoft Data Analyzer ma trafić na rynek w IV kwartale br. Chociaż jego cena nie została jeszcze ustalona, prawdopodobnie będzie on kosztował ok. 200 USD za licencję dla jednego klienta. Niewykluczone że w przyszłości Microsoft zintegruje aplikację Data Analyzer z kolejnymi wersjami pakietu Office.


TOP 200