Gra w otwarte karty

Wszystkie karty identyfikacyjne, wydane w Polsce, powinny znaleźć się w krajowym rejestrze.

Wszystkie karty identyfikacyjne, wydane w Polsce, powinny znaleźć się w krajowym rejestrze.

Od połowy maja br. wszystkie nowe karty płatnicze, rabatowe czy identyfikacyjne - wydawane przez działające w Polsce firmy i instytucje - powinny być zgodne z normą PN-I-3000. Wprowadzenie standaryzacji ma uporządkować polski rynek kart. Do tej pory bowiem każda instytucja wydająca karty stosowała własną numerację. Zdaniem przedstawicieli Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), zdarzało się, że przykładowo banki wydawały swoje karty niezgodne z systemami innych instytucji finansowych. "Ma to zapobiec wykorzystywaniu tych samych numerów przez dwie różne instytucje, np. dwa supermarkety. Jednak jak w przypadku każdej normy, niczego nie można narzucać. Wydawca karty nie ma obowiązku zarejestrowania się u nas" - wyjaśnia Tamara Rosiak-Połczyńska z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Rejestr w Szczecinie

Aby zapewnić praktyczne stosowanie tego wymogu, ma być stworzony Krajowy Rejestr Kart Identyfikacyjnych (KRKI). Jego zorganizowaniem i prowadzeniem zajmie się szczecińska firma Unizeto, z którą PKN zawarł umowę. Komitet będzie właścicielem bazy, natomiast Unizeto sfinansuje z własnych środków budowę KRKI, a po jego uruchomieniu - będzie pobierać opłaty za przyznawane pule numerów. W ramach rejestru powstaną trzy organy: zatwierdzający i rejestrujący w Unizeto oraz odwoławczy przy PKN.

"Międzynarodowe organizacje normalizacyjne sugerują wszystkim należącym do nich krajom tworzenie krajowych rejestrów. Jeśli takich nie ma, ich rejestracja odbywa się za granicą, co przysparza wielu problemów. W przypadku kart identyfikacyjnych odbywało się to w Międzynarodowej Organizacji ds. Standardów - ISO. Postanowiliśmy stworzyć własny rejestr w Polsce" - mówi Tamara Rosiak-Połczyńska.

Numery sugerowane

Już teraz - mimo że rejestr faktycznie jeszcze nie funkcjonuje - firmom "sugerowane" są numery, które powinny uwzględnić, wydając swoje karty. Twórcy KRKI nie chcą, aby instytucje czekały na uruchomienie rejestru, z drugiej zaś strony - muszą uniknąć niezgodności wydawanych obecnie kart z mającą być wprowadzoną za dwa miesiące nową numeracją. "Numery kart wydanych do tej pory w Polsce zostaną wprowadzone do naszego rejestru i będą tam zachowane, aż do utraty ich ważności. Zakłóci to nieco ciągłość systemu, ale nie możemy wymagać od emitentów dokonania wymiany wszystkich kart na nowe" - twierdzi przedstawiciel szczecińskiego Unizeto.

Do maja br. Unizeto wspólnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym zadecyduje, jak będzie wyglądała baza danych, w której znajdą się wszystkie numery kart identyfikacyjnych wykorzystywanych w Polsce. Zostanie ona umieszczona na komputerze typu mainframe, należącym do szczecińskiej firmy, lub też na osobnym serwerze intelowskim. Krajowy Rejestr Kart Identyfikacyjnych będzie znajdował się w Szczecinie. Dostęp do niego będą miały wszystkie placówki PKN na terenie Polski. Według zapowiedzi Unizeto, stworzony zostanie także serwer WWW, za pomocą którego będzie można wysłać wniosek o przyznanie puli numerów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200