Gospodarka internetowa opanowuje Europę

Według prognoz zamieszczonych w opracowanym na zamówienie Cisco raporcie firmy Gartner w ciągu najbliższych czterech lat europejska gospodarka internetowa powinna przełamać barierę 1 biliona dolarów.

Według prognoz zamieszczonych w opracowanym na zamówienie Cisco raporcie firmy Gartner w ciągu najbliższych czterech lat europejska gospodarka internetowa powinna przełamać barierę 1 biliona dolarów, co oznacza, że zakładane tempo wzrostu obrotów wyniesie 87 proc. rocznie.

Gwałtowny rozwój sprawi, że wartość tego rynku, szacowanego obecnie na 53 mld USD, sięgnie blisko 15 proc. aktualnego PKB krajów Europy Zachodniej.

„Sytuacja w Europie jest jasna - powiedział Bill Nuti, prezes oddziału Cisco Systems w Europie. - Tradycyjne przedsiębiorstwa błyskawicznie przyjmują internetowy model działalności. Nie bójmy się więc „Amazonizacji”, lecz raczej obawiajmy się, czy nie spotka nas los Schwabe".

Prymat w gospodarce internetowej w Europie dzierżą obecnie Niemcy, którym depcze po piętach Francja, Wielka Brytania zaś jest zaskakująco daleko w tyle.

Z opracowanego na zlecenie Cisco raportu wynika, że gospodarka internetowa szybko się rozwija i ewoluuje. Podkreśla się w niej, że zainteresowanie, z jakim spotykają się fortuny założycieli „dot-comów”, przysłania fundamentalne i nieodwracalne zmiany zachodzące w podejściu do e-biznesu w większości przedsiębiorstw. Tymczasem to one będą przyczyną gwałtownego wzrostu, w wyniku którego obroty gospodarki internetowej w 2004 r. w Europie Zachodniej przekroczą bilion dolarów. W dokumencie przeanalizowano znaczne różnice w rozwoju i dojrzałości gospodarki internetowej w poszczególnych krajach zachodnioeuropejskich. Mówi się także o tym, że chociaż z uwagi na czynniki kulturowe i ekonomiczne gospodarka internetowa w Europie Wschodniej i na Bliskim Wschodzie jest znacznie mniej zaawansowana, to jednak się rozwija. Oddziaływanie gospodarki internetowej jest już tak znaczne, że rządy i przedsiębiorstwa, które nie chcą zostać w tyle, muszą ją starannie oceniać i monitorować.

Wśród krajów wschodnioeuropejskich pozycję w rankingu określa ogólny stan gospodarki, a także jakość infrastruktury telekomunikacyjnej i bankowej. Region ma swoich liderów, takich jak Czechy, Węgry, Polska i Słowenia, ale w każdym z tych krajów barierą rozwoju jest przede wszystkim brak odpowiednich regulacji prawnych. Przedsiębiorstwa stymulują gospodarkę internetową poprzez bezpieczne fundusze wspierające rozwój firm. Maruderami są takie kraje, jak Rosja, Ukraina, Bułgaria i Rumunia, gdzie Internetu używa się ciągle raczej do zbierania informacji i komunikowania się pocztą elektroniczną niż do zawierania transakcji gospodarczych.

Opracowanie firmy Gartner pt. „The Internet Economy - Revolution to Evolution” (Gospodarka internetowa - od rewolucji do ewolucji) to pierwsze studium, w którym tak kompleksowo oceniono gospodarkę internetową w Europie i na Bliskim Wschodzie. Będzie ono co roku aktualizowane. W analizie zwraca się uwagę na szybkość dojrzewania gospodarki internetowej i wskazuje sześć kwestii, na które państwa powinny zwrócić uwagę, jeżeli chcą w pełni wykorzystać potencjał tego niezwykle dynamicznie rozwijającego się rynku:

- Świadomość i wykształcenie - wysokie i utrzymujące się zainteresowanie Internetem, a także stopień umiejętności posługiwania się komputerem przez ogół ludności, a nie tylko w kręgach akademickich.

- Gospodarka rynkowa - uczciwa konkurencja, ograniczona interwencja państwa oraz swobodny przepływ towarów i usług przez granice.

- Podstawy legislacyjne i regulacyjne - ustawodawstwo likwidujące ograniczenia w dostępie do Internetu, a także uznające status handlu elektronicznego.

- Infrastruktura telekomunikacyjna - liberalny rynek telekomunikacyjny, na którym panuje wolna konkurencja, pozwalający np. na oddzielenie opłat za lokalne połączenia telefoniczne, a także przejrzystość umów o wzajemnym dostępie do sieci.

- Popularność aparatów dostępowych - do uzyskania dostępu do Internetu wystarczają obecnie tanie urządzenia, np. telewizor lub telefon.

- Odpowiedni system rozliczeń - w handlu elektronicznym nie można używać gotówki, co oznacza, że karty kredytowe i debetowe lub elektroniczne portmonetki muszą być łatwo dostępne, a jednocześnie bezpieczne w użyciu.

Raport jest dostępny na stronie www.cisco.com.pl.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200