Gospodarczy Atlas Polski

BMB Promotions opracował rozszerzoną komputerową wersję katalogu 1995 Business Opportunities in Poland przeznaczonego dla zagranicznych inwestorów w Polsce.

BMB Promotions opracował rozszerzoną komputerową wersję katalogu 1995 Business Opportunities in Poland przeznaczonego dla zagranicznych inwestorów w Polsce.

Program BMBank 1.0 dla Windows - Gospodarczy Atlas Polski, przygotowany w wersjach polskiej i angielskiej, wykorzystuje bazę danych zawierającą trzy podstawowe zbiory danych: ogólne informacje o Polsce, informacje o województwach, miastach i gminach oraz firmach.

W bazie danych ogólnych umieszczono informacje o polityce celnej, prywatyzacji, bankach, targach, a także o tym, jak i gdzie można wynająć samochód itp. informacje przydatne nie tylko dla biznesmenów. Drugi blok danych umożliwia wyświetlenie informacji statystycznych na temat wybranego regionu Polski łącznie z adresami, telefonami i nazwiskami osób na kierowniczych stanowiskach w administracji lokalnej. Prezentowane są też mapy województw z ich strukturą administracyjną. Trzecia część programu to moduł prezentujący dane o ok. 2500 firmach zawierający informacje na temat ich obrotów, profilu produkcji lub usług, adresie, numerach telefonów, zatrudnieniu, a także oferty współpracy lub możliwości inwestowania.

Program umożliwia wyszukiwanie informacji według zdefiniowanego przez użytkownika wzorca, drukowanie i kopiowanie zbiorów, a także dodawanie informacji.

Minimalne wymagania programu to komputer PC z procesorem 386, 4 MB RAM, 55 MB na dysku stałym, stacja dyskietek 3,5", kolorowa karta graficzna, mysz oraz system DOS 3.3/Windows 3.1.

Program jest przeznaczony przede wszystkim dla inwestorów lub handlowców, choć część informacji może mieć szerszy krąg odbiorców. Największą wadą wersji 1.0 BMBank jest niekompletność danych i ograniczona tylko do ok. 2,5 tys. firm baza, co znacznie zmniejsza jego walory użytkowe. Podczas pracy z programem dość często pojawia się komunikat "Brak danych", a np. w rubryce obroty firmy najczęściej podawana jest wartość 0,00.

Tego typu oprogramowanie jest na pewno potrzebne i znajdzie odbiorców jeśli będzie ułatwiać i przyspieszać wyszukiwanie informacji. Można mieć nadzieję, że kolejne wersje BMBank będą zawierać znacznie bogatszą bazę danych.


TOP 200