Gospodarcze Forum Oracle

W połowie maja odbyła się II konferencja gospodarcza Oracle. Przez dwa dni ponad 350 uczestników mogło wziąć udział w licznych sesjach, dyskusjach panelowych, oraz wysłuchać prezentacji przedstawicieli polskiej gospodarki i polityki.

W połowie maja odbyła się II konferencja gospodarcza Oracle. Przez dwa dni ponad 350 uczestników mogło wziąć udział w licznych sesjach, dyskusjach panelowych, oraz wysłuchać prezentacji przedstawicieli polskiej gospodarki i polityki.

Tegoroczne forum odbywało się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej, zaś wykład inauguracyjny prof. Leszka Balcerowicza został wygłoszony przez Ryszarda Kokoszczyńskiego, dyrektora biura badań makroekonomicznych NBP. Wśród uczestników dyskusji panelowych znaleźli się przedstawiciele Gartner Group, IDC oraz Katedry Informatyki Gospodarczej SGH.

Zobacz również:

W pierwszym dniu obrad uczestnicy dyskusji podęli próbę określenia obecnej sytuacji gospodarczej kraju i podstawowych barier w rozwoju ekonomii.

Dzień drugi forum to dyskusje poświęcone prognozom rozwoju informatyki w biznesie, w skali zarówno krajowej, jak i światowej. Eksperci Gartnera, IDC i SGH zwracali uwagę na niedostatki w edukacji informatycznej polskiego społeczeństwa oraz na barierę dostępu do Internetu, co stanowi główną przeszkodę w upowszechnieniu się modelu "Państwa informatycznego" w Polsce.

Na zakończenie Forum odbyło się dziesięć sesji, w czasie których uczestnicy wysłuchali prezentacji przedsiębiorstw i organizacji, które wdrożyły u siebie rozwiązania Oracle: moduły E-Business Suite, oraz inne aplikacje oparte na platformie internetowej Oracle.


TOP 200