Gorączka webowa

LG Petro Bank z Łodzi zamierza stworzyć Fundusz Przedsięwzięć Internetowych, którego celem będzie udzielanie wsparcia kapitałowego projektom związanym z Internetem. Jest to kolejna instytucja zainteresowana inwestycjami na tym rynku w Polsce (o pozostałych pisaliśmy w CW 1/2000).

"Fundusz nie ma jeszcze osobowości prawnej. W ramach banku została jedynie wyasygnowana kwota 2 mln zł, która będzie przeznaczona na inwestycje internetowe. Kiedy zostaną spełnione wszystkie wymogi prawne, fundusz zyska osobowość prawną" - wyjaśnia Maciej Wiśniewski, jedna z czterech osób, które są odpowiedzialne za tworzenie funduszu w Petro Banku z Łodzi.

W najbliższym tygodniu LG Petro Bank poda kryteria, jakie będą musiały spełniać projekty, aby uzyskać środki z funduszu. Po wypełnieniu odpowiedniej aplikacji, będą się o nie mogły ubiegać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Również w najbliższym tygodniu mają rozpocząć się rozmowy z pierwszymi kandydatami.

"Internet to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki na świecie. Aby rozwijał się on równie szybko w Polsce, potrzebny jest kapitał" - mówi Maciej Wiśniewski.


TOP 200