"Gorąca linia"

W tekście 'Gorąca linia PRO milczy' Pan Andrzej Królikowski twierdzi, że 'Na Starym Kontynencie donosicielstwo odbierane jest zdecydowanie negatywnie', sugerując tym samym, iż jest to główna przyczyna milczenia telefonu.

W tekście 'Gorąca linia PRO milczy' Pan Andrzej Królikowski twierdzi, że 'Na Starym Kontynencie donosicielstwo odbierane jest zdecydowanie negatywnie', sugerując tym samym, iż jest to główna przyczyna milczenia telefonu.

Otóż trudno się z tą opinią zgodzić, skoro w innych dziedzinach życia społecznego donosicelstwo kwitnie całkiem dobrze. Jako przykład można podać fakt - czytałem o tym w jednym z wywiadów z Głównym Inspektorem Kontroli Skarbowej - iż kontrolerzy skarbowi w dużym stopniu wykorzystują donosy w poszukiwaniu nieuczciwych podatników. Jest to ponoć dla nich jedno z poważniejszych źródeł informacji.

Marek Kostyrko

Warszawa

Sprostowanie

Do naszego materiału podsumowującego 1995 rok, opublikowanym w 48 numerze Computerworlda (25.12.1995), w tekście zatytułowanym "Przymiarka do Zachodu", omawiającym polski rynek komputerów PC, wkradł się pewien błąd. W tabeli "Liderzy sprzedaży PC" znalazła się informacja na temat liczby sprzedanych komputerów PC przez firmę IBM. Liczbą tą jest liczba 17, a powinna nią być liczba 17 000. Przepraszamy w związku z tym firmę IBM i Czytelników.

Redakcja


TOP 200