Google wykorzystuje YouTube do badania jakości usług świadczonych przez ISP

Firma oferuje nową usługę, która wykorzystuje witrynę YouTube do sprawdzania przepustowości sieci dostępowych ISP. Aby uzyskać najwyższą ocenę, sieć dostępowa powinna dostarczać użytkownikowi w czasie rzeczywistym obrazy HD o wysokiej jakości (znajdujące się na witrynie YouTube) przez co najmniej 90% czasu połączenia.

Nowa usługa how_video_gets_to_you" target="_blank" class="link">Video Quality Report jest na razie dostępna dla użytkowników zamieszkujących Kanadę, ale Google zapowiada, że niedługo będzie dostępna również na innych kontynentach (w tym w Europie). Inaczej niż inne narzędzia badające jakość sieci dostępowych, usługa Video Quality Report nie podaje przepustowości połączenia w megabitach na sekundę, ale ocenia jego jakość w trzystopniowej skali.

Najwyższa ocena (HD Verified) jest przyznawana wtedy, gdy użytkownik może oglądać filmy wideo mające rozdzielczość HD (co najmniej 720p) przez co najmniej 90% czasu trwania całego przekazu. Jest to możliwe wtedy, gdy połączenie dostępowe ma przepustowość nie mniejszą niż 2,5 Mb/s.

Zobacz również:

Oceny Standard Definition i Lower Definition są przyznawane wtedy, gdy użytkownik może liczyć na ciągły przekaz obrazów wideo o rozdzielczości SD. W pierwszy przypadku powinny być to obrazy o pionowej rozdzielczości co najmniej 360p, a w drugim o rozdzielczości mniejsze niż 360p.

Ocenę jakości połączenia ISP można wyświetlać w rozbiciu na poszczególne przedziały czasowe. Mogą to być określone godziny, dni czy tygodnie. Google opracował usługę z myślą o mniej doświadczonych użytkownikach, dla których przepustowości podawane w megabitach na sekundę niewiele mówią, a chcieliby wiedzieć czy wybrany przez nich operator zapewnia im połączenie internetowe spełniające odpowiednie wymogi.

Google informuje przy tym, że usług nie bada wydajności połączenia, które obsługującego konkretny dom czy blok, ale pozwala ocenić jaką przepustowość mają generalnie połączenia dostępowe znajdujące się w danym obszarze.

Google nie informuje dokładnie, kiedy usługa będzie również dostępna w Europie. Póki co, po wpisaniu w przeglądarce podanego wcześniej adresu witryny, użytkownicy zamieszkujący Europę ujrzą komunikat "Results from your location are not yet available" (Wyniki dla tej lokalizacji nie są jeszcze dostępne).


TOP 200