Google wprowadza do oferty chmurowe usługi IoT

Korporacja uruchomiła w tym tygodniu nową platformę chmurową dedykowaną dla firm, która pozwoli im zbierać dane z setek milionów punktów końcowych zainstalowanych w sieci IoT oraz zarządzać nimi.

Chmurowa usługa realizująca to zadanie nosi nazwę Google Cloud IoT Core. Pozwala ona nie tylko monitorować stan urządzeń zainstalowanych w sieci IoT, ale odebrane z nich dane poddawać poszerzonej analizie, używając do tego celu różnego rodzaju narzędzi analitycznych, jakie Google ma w swojej ofercie.

Google oczekuje, że usługą Google Cloud IoT Core będą zainteresowane firmy działające głównie w sektorze publicznym, a więc takie które w najbliższej przyszłości będą w pierwszej kolejności wdrażać aplikacje bazujące na sieciach IoT. Chodzi tu np. o dostawców energii elektrycznej czy firmy świadczące gospodarstwom domowym czy małemu biznesowi różnego rodzaju usługi zbierające dane z sieci IoT.

Zobacz również: