Google włącza do oferty dwie nowe, chmurowe usługi

Google zakończył prace nad dwoma chmurowymi zestawami narzędzi Big Data i zmienił ich status z wersji beta na w pełni komercyjne, dostępne już produkty. Są to rozwiązania noszące nazwy Cloud Dataflow i Cloud Pub/Sub.

Pierwsza pakiet (Cloud Dataflow, mający w zamyśle firmy stanowić alternatywę dla oprogramowania Hadoop) służy do integrowania różnych źródeł danych, tworząc jednolitą platformę do ich przetwarzania.

Cloud Dataflow udostępnia zunifikowany model programowania pozwalający zarządzać różnymi źródłami danych, w tym źródłami generującymi wsadowe dane jak i źródłami przesyłającymi w czasie rzeczywistym strumienie danych, eliminując tym samym konieczność korzystania z różnych narzędzi ETL (Extract, Transform and Load).

Zobacz również:

Google włącza do oferty dwie nowe, chmurowe usługi

Z kolei Cloud Pub/Sub to firmowa usługa służąca do zarządzania w czasie rzeczywistym wieloma strumieniami danych. Może być ona wykorzystywana np. do zawiadywania wiadomościami pobierającymi takie dane, obsługując nawet do miliona wiadomości w ciągu jednej sekundy i dostarczając je innym firmowym usługom, takim jak Dataflow.

Oba rozwiązania – zapowiedziane przez firmę w zeszłym roku na konferencji Google I/O 2014, dostępne do tej pory w wersji beta - dołączą do większej firmowej platformy noszącej nazwę Google BigQuery, będącej komercyjną usługą wykorzystywaną przez firmy do analizowania dużych zbiorów niestrukturalnych danych.

Cena usługi Pub/Sub to 0,4 USD za przetworzenie pierwszych 250 mln wiadomości, oraz odpowiednio mniej za przetwarzanie kolejnych paczek wiadomości o podobnej wielkości. Cena usługi Cloud Dataflow naliczana jest zależnie od czasu trwania operacji oraz ilości przetwarzanych w tym okresie danych.

Firma poinformowała też, że jej chmurowe środowisko Google Cloud Platform wspiera różne dystrybucje Cloudera Hadoop, w tym Cloudera Express i Cloudera Enterprise Hadoop.


TOP 200