Google używa technologii AI do kompresowania graficznych plików

Małe jest piękne – powiedzenie to sprawdza się szczególnie w przypadku plików zawierających grafikę. Chodzi oczywiście o to, aby obrazek zajmował w pamięci komputera jak najmniej miejsca. Z problemem tym zmierzyli się informatycy z firmy Google i odkryli, że pliki graficzne można kompresować używając technologii AI i sieci neuronowych.

Używając takiej metody informatycy są w stanie kompresować pliki graficzne lepiej niż stosowna obecnie powszechnie technologia JEPG. Informatycy wzięli na warsztat 6 mln typowych internetowych zdjęć o rozdzielczości 1280×720 pikseli. Następnie przetworzyli je w ten sposób, że zbudowali z tworzących je pikseli neuronową sieć dążąc przy tym do tego, aby maksymalnie skompresować ją, czyli ograniczyć do minimum ilość wchodzących w jej skład węzłów.

Naukowcy użyli do tego celu firmowego, inteligentnego oprogramowania typu „machine learning (maszynowe uczenie), które nosi nazwę TensorFlow. Testy wykazały, że nowa technologia kompresuje graficzne pliki dużo lepiej od standardowych narzędzi JPEG. Robi to przy tym coraz lepiej, gdyż uczy się i doskonali ciągle swoje mechanizmy kompresowania danych.

Zobacz również:

Naukowcy opublikowali wyniki swoich prac w tym dokumencie.


TOP 200