Google ustala cenę usługi hostingu aplikacji

Firma ogłosiła cennik usługi App Engine, utrzymując bezpłatny zakres usługi, a obciążając m.in. za pamięć powyżej 500 MB.

Podczas konferencji w San Francisco, firma zapowiedziała także rozszerzenie dostępu do usługi i dodała nowe API dla buforowania i manipulowania grafiką. Usługa udostępniana jest w ograniczonym zakresie od kwietnia br.

Plan cenowy nadal obraca wokół granicy 500 MB pamięci masowej dla danych i 5 milionach stron oglądanych w ciągu miesiąca bezpłatnie. Po przekroczeniu tego limitu, użytkownicy będą płacić 15 do 18 centów miesięcznie za każdy gigabajt przechowywanych danych.

Programiści będą także obciążani kwota 10 do 12 centów za godzinę użytkowania CPU. W zakresie wykorzystywanego pasma cena wynosi od 11 do 13 centów miesięczne za każdy GB danych pobranych z App Engine i 9 do 11 centów miesięcznie za każdy GB przetransmitowany do App Engine. Ten schemat cenowy ma być wprowadzony jeszcze w tym roku.

Program App Engine ma łagodzić problemy, które stanowią dużą trudności przy projektowaniu aplikacji webowych, ułatwiając prace projektantom i obniżając koszty początkowe. Korzystając z usługi, projektanci nie musza się martwić o takie sprawy, jak odpowiednie zaplecze sprzętowo-programowe do projektowanie i testowania aplikacji. Usługa ma zapewnić łatwiejszy start z nowymi aplikacjami webowymi i następnie łatwe ich przeskalowanie, kiedy osiągną punkt, w którym nasilenie ruchu i liczba użytkowników istotnie wzrośnie.

Nowe API buforowania dla App Engine ma przyśpieszać udostępnianie aplikacji, a API manipulowania grafiką pozwoli na szybkie przekształcanie grafiki (skalowane lub obracanie), np. plików JPEG w aplikacjach.

App Engine jest hostowany w tej samej infrastrukturze, która zawiera własne systemy aplikacyjne Google. Jak do tej pory jedynym obsługiwanym językiem jest Python, jednak firma zmierza rozszerzyć usługę na inne języki.

App Engine będzie konkurować z podobnymi usługami, takim jak np. Amazon Elastic Compute Cloud i Salesforce Appexchange.


TOP 200