Google bliżej przejęcia technologii mobilnych koncernu Motorola

Akcjonariusze spółki Motorola Mobility opowiedzieli się za fuzją z fi rmą Google.

Warta 12,5 mld USD transakcja ma przyczynić się do realizacji planów rozwoju mobilnego środowiska operacyjnego Android. Planowana fuzja musi jeszcze zyskać aprobatę m.in. ze strony regulatorów rynkowych. Z oficjalnych informacji wynika, że za połączeniem z fi rmą Google opowiedziało się 99% udziałowców Motorola Mobility dysponujących 74% akcji spółki. Przedstawiciele koncernu Motorola prognozują, że zapowiedziana w sierpniu transakcja zostanie sfi nalizowana na początku 2012. Wcześniej fuzja musi zostać zaaprobowana przez regulatorów rynkowych z USA i UE. Nieofi cjalnie mówi się o przedłużających się procedurach weryfi kacyjnych prowadzonych przez amerykański Departament Sprawiedliwości. III kwartał 2011 spółka Motorola Mobility zamknęła stratą 32 mln USD przy przychodach 3,26 mld USD. Wcześniej przedstawiciele Google podkreślali, że zakup wyspecjalizowanej w rozwiązaniach mobilnych spółki wydzielonej z koncernu Motorola ma być inwestycją w rozwój środowiska Android. Po fuzji część technologii mogłaby zostać włączona w system Android w miejsce rozwiązań opatentowanych przez konkurentów. Fuzja, jeśli zostanie zrealizowana, będzie najdroższą transakcją w historii koncernu Google. Zdaniem analityków, niesie ona ogromy potencjał w kontekście rozwoju oferty rozwiązań mobilnych bazujących na środowisku Android. Koncern Google dysponować będzie niemal wszystkimi elementami do stworzenia kompleksowej oferty.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200