Going global

Chodzi o umiędzynarodowienie swej działalności rynkowej i promocyjnej na dużą, nawet globalną skalę.

Chodzi o umiędzynarodowienie swej działalności rynkowej i promocyjnej na dużą, nawet globalną skalę.

Jednakże badania przeprowadzone pod hasłem "Organizing for Global Success" w 43 firmach amerykańskich przez McKinsey & Co., wykazały, że wiele przyjętych strategii nie przynosi oczekiwanych owoców. Szczególnie bez większych efektów okazały się takie posunięcia, jak: powoływanie globalnych zarządów, ponad-granicznych grup specjalnych zadań czy globalnie zintegrowanych systemów informacyjnych dla kierownictwa. Te same badania wykazały, że dobre rezultaty przynoszą przede wszystkim celne dobory kadrowe ludzi, którzy odnosili konkretne sukcesy w różnych krajach oraz zapewnienie szefom dostępu do globalnej sieci poczty elektronicznej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200