Gniazdko dla każdego

Na pierwszy rzut oka nowo instalowana sieć kablowa powinna być droższa od bezprzewodowej. Z dokładnej analizy kosztów wynika jednak, że technologia kablowa wcale nie jest skazana na porażkę w konfrontacji z WLAN.

Na pierwszy rzut oka nowo instalowana sieć kablowa powinna być droższa od bezprzewodowej. Z dokładnej analizy kosztów wynika jednak, że technologia kablowa wcale nie jest skazana na porażkę w konfrontacji z .

Projekt infrastruktury kablowej nie wymaga tyle inwencji, co zaplanowanie lokalizacji punktów dostępowych sieci bezprzewodowej. Wystarczy pamiętać o tym, żeby długość pojedynczego kabla nie przekraczała 100 m (wymóg standardu Ethernet, gdy dane są przesyłane przy użyciu okablowania miedzianego). Informatycy przygotowujący wstępny projekt sieci dla hipotetycznej 150-osobowej firmy wybrali okablowanie kategorii 5e, pozwalające na transmisję z szybkością 10/100 Mb/s, jak i 1 Gb/s. Takie rozwiązanie otwiera też możliwości rozbudowy środowiska sieciowego, wdrażania w nim nowych, wymagających dużego pasma aplikacji, bez konieczności wymiany okablowania.

Naokoło holu

Lokalizacja serwerowni (na rysunku pokazano ją nieopodal prawego dolnego rogu biura) jest bardzo niefortunna. Optymalnie byłoby, jeśli pomieszczenie to znajdowało się w środku biura, tak by odległości do najdalszych zakątków nie przekraczały 100 m. Na szczęście biuro nie jest aż tak rozległe - pokój dyrektora finansowego (mieszczący się w lewym górnym rogu biura) znajduje się ok. 98 m od serwerowni.

Układ biura wyklucza budowę jednego ciągu kabli otaczającego główny hol - kable musiałyby mieć wówczas długość co najmniej 200 m. Najlepszym rozwiązaniem jest wówczas poprowadzenie dwóch niezależnych ciągów okablowania: jednego wzdłuż południowej i zachodniej części biura oraz drugiego wzdłuż części wschodniej i północnej.

Ogółem w biurze niezbędne są 143 gniazdka sieciowe. Podobnie jak w przypadku analizy sieci mieszanej przewodowo-bezprzewodowej (artykuł Zawsze w zasięgu str. 14), tak i w przypadku jednorodnej sieci kablowej należy uwzględnić co najmniej 10-proc. zapas gniazdek. Oznacza to, że instalacja będzie liczyła 157 gniazdek, co przy średnim koszcie ok. 500 zł za gniazdko (rozpiętość cen rynkowych wynosi na dzień dzisiejszy od ok. 400 zł do ok. 600 zł za budowę pojedynczego gniazda kategorii 5e oraz rozprowadzenie okablowania w patch panelach) dawałoby koszt realizacji infrastruktury kablowej wynoszący 94 200 zł.

Do kosztu gniazd należy dodać zakup 143 kart sieciowych (przyjęto tu takie same założenia, jak w scenariuszu sieci mieszanej - ok. 150 zł za jedną kartę 3Com 10/100 Mb/s), co podwyższyłoby wartość zakupu o kwotę 21 450 zł. Całkowity koszt budowy sieci biurowej (bez szafy dystrybucyjnej i przełączników sieciowych) wyniósłby więc 115 650 zł - ok. 11 tys. zł więcej niż w przypadku budowy sieci mieszanej, częściowo opartej na technologii WLAN.

Podsumowanie

Żaden z dwóch opisanych scenariuszy dla hipotetycznej firmy - ani budowy sieci kablowej, ani mieszanej - nie obejmował kosztów związanych z budową serwerowni. W pomieszczeniu tym powinny się znajdować szafy przemysłowe z serwerami i urządzeniami sieciowymi agregującymi ruch. Przyjęto jednak, że przy obu scenariuszach koszty wyposażenia serwerowni będą takie same.

Obliczenia dotyczące budowy mieszanej sieci kablowo-bezprzewodowej są nieco uproszczone. Natomiast w przypadku budowy typowej sieci kablowej każde gniazdko składa się z dwóch portów: do komunikacji i do dołączenia telefonu. O ile pierwszy z nich może być zastąpiony siecią bezprzewodową, o tyle realizacja bezprzewodowej telefonii znacznie podniosłaby koszt infrastruktury. Dlatego w praktyce użytkownikom komputerów przenośnych będą potrzebne tradycyjne porty kablowe, do których nie trzeba podłączać komputerów, ale mogą one służyć jako gniazda telefoniczne. Koszt budowy sieci kablowo-bezprzewodowej należałoby zatem zwiększyć odpowiednio o kwotę potrzebną na instalację portów telefonicznych. Przy takim założeniu oszczędności z wdrożenia sieci bezprzewodowej nie są tak duże jak mogło się wydawać.

Uproszczono również wyliczenia dotyczące sieci kablowej. Należałoby bowiem przyjąć, że co najmniej kilka dodatkowych gniazdek sieciowych trzeba zainstalować w sali konferencyjnej i firmowej kafeterii, a to zwiększyłoby koszt infrastruktury kablowej.

Proporcje kosztów mogłyby się istotnie zmienić, gdyby w kalkulacjach nie uwzględniono kart sieciowych, w które zapewne i tak są wyposażone komputery należące do firmy.

Koszt budowy sieci wyłącznie kablowej

  • instalacja 157 gniazdek sieciowych - ok. 94 200 zł

  • zakup 143 kart sieciowych 10/100 Mb/s - ok. 21 450 zł

    SUMA: 115 650 zł


  • TOP 200