Główny dystrybutor Plusa wdraża nowy system ERP

Liberty Poland, główny dystrybutor operatora sieci telefonii komórkowej Plus GSM, dysponuje jedną z największych sieci sprzedaży telefonów komórkowych w Polsce - ma ponad 180 placówek handlowych.

Od stycznia 2012 roku działalność spółki wesprze oprogramowanie firmy . System SIMPLE.ERP obsługiwać będzie procesy związane z obrotem towarami, finansami oraz zarządzaniem majątkiem trwałym. Dodatkowo uruchomione zostaną mechanizmy analityki biznesowej. Równolegle spółka przejść ma na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zdaniem przedstawicieli firmy Liberty Poland, za koniecznością uruchomienia nowego rozwiązania wspierającego zarządzanie przemawiały m.in. potrzeby wynikające ze zmian właścicielskich spółki. W 2011 roku spółka weszła do grupy kapitałowej Polkomtel. W efekcie konieczne było na przykład usprawnienie procesów raportowania finansowego. Projekt wdrożeniowy zakłada również, że z systemem SIMPLE.ERP zintegrowany zostanie szereg wyspecjalizowanych aplikacji wykorzystywanych do tej pory w Liberty Poland.

Zobacz również:


TOP 200