Głosowa komunikacja biznesowa w chmurze: ogólnoeuropejski trend nabiera tempa w Polsce

Materiał promocyjny Badania firm Cavell i MZA pokazują, że firmy coraz bardziej interesują się migracją firmowej telefonii do chmury. Według nich, w 2021 roku w Europie firmy używały około 131 milionów stacjonarnych numerów wewnętrznych. Około 20% z nich, czyli mniej więcej 12 mln, to numery w chmurze. Zgodnie z szacunkami do 2025 roku należy spodziewać się wzrostu liczby chmurowych firmowych numerów wewnętrznych do około 46 mln. Ten międzynarodowy trend przenoszenia firmowej telefonii i komunikacji do chmury jest w coraz większym stopniu widoczny także w Polsce.

Głosowa komunikacja biznesowa w chmurze: ogólnoeuropejski trend nabiera tempa w Polsce

Przenoszenie firmowych danych i dokumentów do chmury stało się powszechne. Zjawisko digitalizacji w chmurze może jednak mieć szerszy wymiar: zaczyna obejmować także komunikację firmową, która m.in. ze względu na rosnącą potrzebę pracy zdalnej bywała w ostatnich latach znacząco utrudniona. Odpowiedzią na brak niezawodnej, zintegrowanej komunikacji biznesowej jest telefonia w chmurze. W porównaniu do innych rozwiązań chmurowych nie ma ona jeszcze w Polsce masowego charakteru, jednak trendy z Europy Zachodniej nie pozostawiają wątpliwości, że jej upowszechnienie to kwestia niedługiego czasu.

Rosnąca branża telefonii w chmurze

W Europie rynek głosowej komunikacji w chmurze stale się powiększa: do 2025 roku udział tego rodzaju komunikacji w firmach w niektórych krajach ma wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent. Trend ten znajduje również odzwierciedlenie w liczbie instalowanych rozwiązań firmy NFON.

Pole do ekspansji komunikacyjnych rozwiązań chmurowych jest ogromne. W Europie działa około 25 milionów firm, z czego 67 proc. stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające około 98 milionów pracowników. Jedynie 20 proc. rozwiązań komunikacyjnych działa w chmurze – według szacunków ekspertów Cavell Group oraz MZA do 2025 roku średnioroczny wzrost (CAGR) wyniesie 12%.

Według firmy NFON, wiodącego europejskiego dostawcy rozwiązań do komunikacji głosowej dla biznesu, w Polsce większość firm nadal nie korzysta z komunikacji w chmurze. Firma przewiduje jednak, że w najbliższych latach ten stan rzeczy stopniowo zacznie się zmieniać. Zgodnie z prognozami i ogólnoeuropejskim trendem, firmy zaczynają przenosić swoją komunikację do chmury. Obecnie wciąż stosunkowo mała liczba wdrożeń chmurowych rozwiązań komunikacyjnych w Polsce sprawia, że nasz rynek cechuje szczególnie duży potencjał wzrostu. Warto zainteresować się tą dziedziną, ponieważ firmy zajmujące się biznesową komunikacją głosową w chmurze będą notowały wzrosty.

Głosowa komunikacja biznesowa w chmurze: ogólnoeuropejski trend nabiera tempa w Polsce

Czynniki wspierające trend transformacji komunikacyjnej

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 zmusiły wiele firm do umożliwienia swoim pracownikom pracy zdalnej. Konieczność dostosowania się do nowych warunków stworzyła duże wyzwania zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników, którzy w efekcie pracowali rozproszeni ze swoich domów. Problemem stała się komunikacja wewnętrzna w zespołach i komunikacja zewnętrzna z klientami. Zachowanie obsługi klienta na wysokim poziomie okazało się dla wielu firm wyzwaniem. Konieczność utrzymania dotychczasowego funkcjonowania biznesów, zapewnienia niezakłóconej komunikacji i ciągłości procesów - wszystko to skłoniło firmy do przyspieszenia decyzji o transformacji cyfrowej.

W ostatnich latach transformacji cyfrowej sprzyjały także postęp technologiczny i konieczność dostosowania się do zmian rynkowych czy chęć nadążenia za konkurencją. W przypadku komunikacji w firmach istotnym czynnikiem była nie tylko konieczność wdrożenia pracy zdalnej lub hybrydowej, lecz także ogólnoeuropejski trend przechodzenie z sieci ISDN na ALL-IP. Rezygnacja ze stacjonarnych, często przestarzałych i zawodnych central telefonicznych na rzecz elastycznych, mobilnych i niezależnych rozwiązań telefonii w chmurze zyskuje na popularności. Przeniesienie komunikacji do chmury umożliwia odejście od jednego urządzenia: telefonu stacjonarnego i pozwala na korzystanie z firmowego numeru „stacjonarnego” na dowolnym urządzeniu końcowym – komputerze stacjonarnym, laptopie czy smartfonie. Oznacza to również, że z firmowego numeru „stacjonarnego” można korzystać w dowolnym miejscu – nie tylko w siedzibie firmy. Do katalogu zalet należą niższe koszty stałe takiego rozwiązania, stabilność systemu i jego bezpieczeństwo oraz przechowywanie danych w chmurze.

Przeniesienie do chmury całej firmowej komunikacji, wraz z centralą telefoniczną, pozwala na wdrożenie dodatkowych funkcji oraz optymalizację procesów. System telefoniczny można zintegrować z firmowym CRM oraz narzędziami do współpracy, takimi jak MS Teams. W ten sposób firmy zyskują jedno, wszechstronne narzędzie łączące „klasyczną” telefonię, wideo rozmowy, współpracę zdalną, CRM i obsługę wiadomości z takich kanałów, jak komunikatory czy poczta e-mail. Korzyści z takiej integracji komunikacji dla biznesu są oczywiste: oznaczają spełnianie oczekiwań klientów co do sprawnej obsługi, podnoszenie jakości usług, poprawę mobilności i produktywności.

Przyszłość komunikacji

Przyszłość komunikacji to bez wątpienia chmura i technologia. Dzięki technologii nasze życie i codzienna praca stają się prostsze i szybsze. Czynności, które kiedyś zajmowały nam dużo czasu, możemy wykonywać szybciej i sprytniej. Komunikacja firmowa w chmurze pozwala integrować systemy, upraszczać procesy i ulepszać obsługę klienta. Jest bezpieczna i niezawodna. W czasach niepewności gospodarczej i społecznej firmy potrzebują rozwiązań, które pozwolą im działać sprawniej i które przynoszą oszczędności. Platforma komunikacyjna Cloudya jest takim rozwiązaniem.