Głos wołającego na puszczy

Zakończyła się siódma konferencja polskich użytkowników Oracle.

Zakończyła się siódma konferencja polskich użytkowników Oracle.

"Dzięki konferencji pogłębiliśmy wiedzę i wymieniliśmy doświadczenia" - ten slogan słyszy się po każdej konferencji użytkowników różnego rodzaju systemów informatycznych. Wydaje się jednak, że tegoroczna konferencja PLOUG, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, naprawdę spełniła oczekiwania większości uczestników. Duża liczba specjalizowanych tutoriali pozwoliła zapoznać się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, z teorią i praktyką systemów zarządzania bazami danych. Wykłady dawały szersze spojrzenie na problematykę systemów informatycznych. Uczestnicy konferencji pozytywnie wyrażali się o poziomie prezentacji.

Udział w konferencji pracowników naukowych z uczelni technicznych Poznania, Wrocławia i Gliwic zaowocował interesującymi referatami na temat ogólnych aspektów tworzenia i zarządzania projektami, oceną pracochłonności projektu, metodyki gromadzenia wymagań. Interesujące prezentacje na temat bezpieczeństwa baz danych wygłosili prelegenci z firmy ABA z Krakowa, którzy nie tylko wskazywali potencjalne zagrożenia dla systemów informatycznych, ale również pokazywali, jak je rozwiązywać.

Nie znalazły chyba szerszego oddźwięku wykłady Fabiana Pascala, gościa specjalnego konferencji, który prezentował aktualny stan technologii systemów zarządzania bazami danych. Fabian Pascal twierdzi, że komercyjne implementacje baz, w tym Oracle, słabo przystają do teoretycznego relacyjnego modelu danych, a istniejące standardy SQL również nie wykorzystują pełnych możliwości tego modelu. Ponieważ żadna implementacja modelu relacyjnego nie jest w pełni zgodna z założeniami opracowanymi przez E. F. Codda, praktycy nie mają możliwości porównania teorii z produktami rzeczywistymi, z których korzystają na co dzień. Tak więc wołanie Fabiana Pascala o powrót do fundamentów modelu relacyjnego przypomina głos wołającego na puszczy.


TOP 200