Głos przez odcisk palca

Pierwsze w Polsce samorządowe referendum elektroniczne odbyło się w Częstochowie.

Pierwsze w Polsce samorządowe referendum elektroniczne odbyło się w Częstochowie.

Mieszkańcy tego miasta mogli wyrazić opinię na temat projektu zamknięcia dla ruchu kołowego odcinka al. Najświętszej Marii Panny. Głosowanie odbywało się za pośrednictwem dwóch infomatów z ekranami dotykowymi umieszczonymi w centrum miasta. Do identyfikacji głosujących służyły karty mikroprocesorowe z zapisanymi na nich odciskami linii papilarnych. Każdy mógł oddać głos w dowolnym infomacie. Po przyłożeniu palca do czytnika, system identyfikował posiadacza karty, sprawdzał, czy znajduje się on na liście uprawnionych do głosowania, a także czy nie głosował wcześniej w innym miejscu. Informacja o wybranej przez głosującego opcji - tak, nie, nie wiem - była przekazywana do centralnej bazy danych. Dane z infomatu były przekazywane do systemu poprzez łącze internetowe lub za pośrednictwem GPRS w sieci Plus GSM.

Głosowanie miało charakter pilotażu. Jego celem było przetestowanie tworzonego w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej systemu zdalnego głosowania na potrzeby społeczności lokalnych. Projekt E-POLL jest realizowany m.in. przez włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych, France Telecom, Siemens Informatica i AEC. Stronę polską reprezentuje Municipium SA. Prace mają potrwać do końca 2002 r. Efektem działań ma być nie tylko przygotowanie kompleksowego systemu do głosowania elektronicznego. Duże znaczenie będzie miało opracowanie prototypu sieci telematycznej na potrzeby e-głosowań EVBN (European Virtual Ballot Network).

Zadecydują radni

Chęć udziału w elektronicznym referendum wyraziło 294 mieszkańców Częstochowy. Karty odebrały 183 osoby. W głosowaniu wzięło udział 115 osób, z czego 84 opowiedziało się za zamknięciem odcinka al. Najświętszej Marii Panny, 27 było przeciw. Zdaniem Kajetana Wojsyka, informatyka miejskiego w Częstochowie, frekwencja byłaby większa, gdyby urządzenia nie zostały przetrzymane przez celników, co uniemożliwiało wcześniejsze powiadomienie zainteresowanych o terminie głosowania. Na ile wyniki będą wiążące dla władz miasta, zadecydują radni nowej kadencji po wyborach samorządowych 27 października br.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200