Głos dobrze zmierzony

Mier Communications opublikowała kolejne wyniki badań, dotyczące rynku rozwiązań Voice over IP.

Mier Communications opublikowała kolejne wyniki badań, dotyczące rynku rozwiązań Voice over IP.

Technologia Voice over IP nie jest jeszcze częstą alternatywą dla klasycznej telefonii, ale należy się spodziewać, że w ciągu dwóch najbliższych lat liczba jej zastosowań znacznie wzrośnie - wynika z kolejnej edycji raportu dotyczącego telefonii IP, publikowanego przez firmę analityczną Mier Communications (Miercom) oraz amerykański tygodnik Network World. Miercom kilka razy do roku przeprowadza badania dotyczące technologii VoIP, ankietując wszystkich producentów oferujących rozwiązania telefonii pakietowej. Wyniki ostatniego badania opublikowano w sierpniu br. Wszystkie odpowiedzi pochodzą od 96 producentów, wśród których znajdują się takie firmy, jak 3Com, Altigen, Avaya, Cisco, Clarent, ECI Telecom, Ericsson, Lucent, Motorola, Nortel, Nuera, Shoreline, Siemens i Sphere. Na podstawie raportu producenci szacują, że prawie 8% wszystkich rozmów telefonicznych w USA już obecnie, przynajmniej częściowo, jest realizowanych za pośrednictwem sieci IP. Oceniają również, że 70% sprzedanego sprzętu VoIP pracuje u operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych, a mniej niż 30% - w sieciach korporacyjnych. Oznaczać to może, że zaledwie 2% wszystkich rozmów telefonicznych w USA jest realizowanych z wykorzystaniem VoIP w nowoczesnych firmach

Producenci widzą jednak przyszłość w różowych kolorach. Spodziewają się, że w ciągu pięciu najbliższych lat liczba połączeń telefonicznych, realizowanych poprzez sieci VoIP, osiągnie poziom 36% wszystkich rozmów w USA. Sądzą również (do zdania takiego przychyla się 55% ankietowanych), że w ciągu dwóch lat wyrównają się proporcje ilości sprzętu sprzedawanego do operatorów oraz firm prywatnych.

Zmiana protokołów

Nadal najczęściej i najchętniej implementowanym przez producentów standardem jest druga wersja specyfikacji H.323, standaryzowanej przez komitet ITU. Zmieni się to jednak w ciągu najbliższego roku.

Chociaż część producentów zapewnia, że planuje dodanie obsługi H.323 w wersji drugiej do swoich produktów (3/4 już to uczyniło), to ponad połowa wszystkich producentów planuje zaimplementowanie w swoich rozwiązaniach obsługi najnowszej wersji protokołu SIP, (Session Initiation Protocol) standaryzowanego przez IETF, oraz/lub nowego H.248, nadzorowanego przez ITU (patrz ramka). 30% producentów obsługuje już SIP, a 51% stanowią ci, którzy zamierzają wprowadzić wsparcie dla tego protokołu. Łącznie daje to 81% producentów, którzy będą obsługiwać SIP do przyszłego lata.

Co ciekawsze, znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszy się protokół MGCP (Media Gateway Control Protocol), który jeszcze kilka miesięcy temu był równie popularny jak SIP. Prawie połowa producentów deklaruje, że będzie obsługiwała ten protokół już w przyszłym roku.

Wybór protokołu ma kluczowe znaczenie dla możliwości współpracy rozwiązań pochodzących od różnych producentów. Różnorodność dostępnych i stosowanych przez producentów protokołów kontroli połączeń nie wróży jednak dobrze kompatybilności rozwiązań Voice over IP. Większość protokołów VoIP jest bardzo złożona, co powoduje, że często implementowane są one w różny sposób. Potwierdzają to prowadzone przez Miercom praktyczne testy kompatybilności. Nie ułatwia to niestety realizacji wdrożeń opartych na sprzęcie pochodzącym od różnych producentów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200