Globema uczestniczy w projekcie EDITH

Celem projektu jest opracowanie i zaimplementowanie nowej metody szybkiego wyszukiwania informacji w dużych bazach danych. Ma być ona wykorzystywana głównie w hurtowniach danych i systemach informacji przestrzennej (GIS).

Celem projektu EDITH (European Development of Indexing Techniques for Databases with Multidimensional Hierarchies) jest opracowanie i zaimplementowanie nowej metody szybkiego wyszukiwania informacji w dużych bazach danych. Ma być ona wykorzystywana głównie w hurtowniach danych i systemach informacji przestrzennej (GIS). W projekcie biorą udział dwa instytuty badawcze - Bawarskie Centrum Badań nad Systemami Zarządzania Wiedzą (FORWISS) oraz Instytut Komunikacji i Systemów Komputerowych (ICCS) z Grecji, a także firmy teleinformatyczne: Globema z Polski, TransAction Software z Niemiec, AISoftware z Włoch oraz Unixfor i Kotsovolos z Grecji. Globema jest jedyną firmą spoza Unii Europejskiej.

<B>Szybkie indeksy</B>

Bezpośrednim celem projektu jest opracowanie nowego, szybszego systemu indeksowania danych w hurtowniach danych, w tym również przechowujących informacje przestrzenne. W tradycyjnych bazach danych zapytanie SQL musi przeszukać indeksy wszystkich tabel, których dotyczy. Proces ten można jednak przyspieszyć, definiując oddzielne indeksy dla każdego z wymiarów. Dalsze przyspieszenie można osiągnąć poprzez zastosowanie nowej technologii wielowymiarowych hierarchicznych klastrów (MHC/HI). Polega ona na grupowaniu danych na fizycznym nośniku z uwzględnieniem wielu wymiarów jednocześnie oraz z optymalizacją indeksowania, uwzględniającą wielowymiarowy model danych.

"W wyniku zastosowania tej technologii czas odpowiedzi na określony rodzaj zapytań do bazy danych, najczęściej występujący w hurtowniach danych, ma być zredukowany kilka, a nawet kilkadziesiąt razy. Znacznie przyśpieszy to zadania typu OLAP wykonywane na ogromnych zbiorach danych" - tłumaczy Marek Maniecki, dyrektor ds. rozwoju w Globema sp. z o.o. z Warszawy.

Technologia MHC/HI została opracowana w instytucie FORWISS w Monachium. Firma TransAction Software zaimplementuje tę technikę w swojej bazie danych - TransBase HyperCube. AISoftware natomiast zaadoptuje do nowo powstałej bazy narzędzia VisualMine, które mają umożliwić dostęp do niej użytkownikom końcowym. Z kolei instytut ICCS opracuje mechanizmy optymalizacji dla różnorodnych zapytań i metody ewaluacji. Unixfor i Kotsovolos stworzą aplikację hurtowni danych, a Globema - system do zarządzania zasobami przestrzennymi. Polska spółka dokona także oceny wydajności rozwiązania i wygody jego stosowania.

<B>Nie po raz pierwszy</B>

Nie jest to pierwszy projekt unijny Globemy. W latach 1997-99 firma uczestniczyła w projekcie INSPIRE, który był częścią 4. Programu Ramowego. Dotyczył on usprawnienia metodologii tworzenia oprogramowania. "Wartość uczestnictwa w Programie Ramowym polega na tym, że umożliwia firmom komercyjnym pracę nad podstawowymi problemami technologii informatycznych. Niewiele firm - bez wsparcia zewnętrznego - dysponuje budżetem i czasem na takie badania" - przekonuje Marek Maniecki. Globema specjalizuje się w rozwiązaniach GIS dla telekomunikacji i energetyki, wyniki projektu EDITH mają więc znaleźć zastosowania w oferowanych przez nią rozwiązaniach.

***

<B>Długa droga</B>

Aby wystąpić o dofinansowanie badań z funduszy Unii Europejskiej, firmy muszą zawiązać konsorcjum, którego liderem (tzw. głównym kontraktorem) powinna być firma lub instytucja działająca w jednym z krajów Unii. Konsorcjum powinno składać się z 5-9 podmiotów. Wskazany byłby także udział firmy lub instytucji z krajów stowarzyszonych. Uzyskanie funduszy Unii nie jest jednak łatwe. Konsorcjum musi złożyć kilkusetstronicowy wniosek, w którym przedstawi założenia i cele projektu. Wniosek musi zawierać uzasadnienie merytoryczne oraz plan prac z podziałem na poszczególnych członków konsorcjum. Jest on oceniany przez ekspertów z kilku krajów Unii. Jeżeli zostanie zaakceptowany pod względem merytorycznym, konsorcjum przystępuje do negocjacji formalnych i finansowych. Środki zazwyczaj są uruchamiane w transzach. Każda kolejna jest przekazywana po uprzednim przeglądzie postępu prac.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200