Globalny ruch IP wzrośnie do 2021 r. trzykrotnie

W ciągu najbliższych pięciu lat (2016 – 2021), transformacja cyfrowa będzie miała znaczący wpływ na wymagania dotyczące modernizacji sieci IP – takie są główne wnioski zaprezentowane w najnowszym raporcie Cisco VNI (Visual Networking Index) Complete Forecast.

Wg raportu Cisco VNI Complete Forecast w latach 2016-2021 możemy spodziewać się: wzrostu liczby użytkowników Internetu z 3,3 do 4,6 miliarda osób, czyli 58% globalnej populacji; wzrostu liczby wykorzystywanych urządzeń osobistych, średnio z 2,3 do 3,5 na osobę; zwiększenia średniej przepustowości łączy szerokopasmowych z 27,5 do 53 Mb/s.

A oto kluczowe dane dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej (region CEE, bez Rosji): w latach 2016-2021 nastąpi 3-krotny wzrost ruchu w sieciach IP, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 26%; w 2021 roku ruch internetowy w regionie CEE będzie 240-razy większy niż w roku 2005; ruch generowany przez urządzenia mobilne w latach 2016-2021 wzrośnie 6-krotnie, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 44%, a więc 2-krotnie większy niż w stacjonarnych sieciach IP; ruch w sieciach mobilnych miał w 2016 roku 16-procentowy udział w całkowitym ruchu IP. W 2021 roku udział ten wzrośnie do 31%.

Zobacz również:

Jeśli chodzi o ruch wideo w Europie Środkowej, to: wzrośnie 5-krotnie w latach 2016-2021, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 35%; całkowity ruch wideo (biznes i konsumenci) uzyska w 2021 roku 76-procentowy udział w całkowitym ruchu IP w porównaniu do 53% w 2016 roku; 62% będzie stanowić transmisja wideo w jakości HD, a 10,5% - ultra HD.

Źródło: Cisco


TOP 200