Globalny kabel

Telewizyjne modemy

Niezbędne jest zatem poszukiwanie alternatywy dla dzisiejszych technologii telekomunikacyjnych. Dotyczy to nie tylko sieci usługodawców, ale również końcowych urządzeń, znajdujących się na biurkach typowych użytkowników. Modemowy standard V.21 z wczesnych lat 60. to raptem 300 b/s w trybie 2 FSK (Frequency Shift Keying). Współczesna norma V.34 to 2 rzędy wielkości więcej - 33 600 b/s, 960 QAM (Quadrature Amplitude Modulation). O ISDN wspominaliśmy. Można bawić się tutaj w sprzęganie kanałów, ale przecież nie o to nam chodzi.

Znacznie lepsze wyniki dają koncepcje XDSL (Digital Subscriber Line), pozwalające na "wyciśnięcie" z miedzianych łączy megabitów na sekundę. Oczywiście, wymaga to specjalnych modemów i różnicowania prędkości w zależności od kierunku przesyłu. Rodzina XDSL to trzy podstawowe warianty:

  • ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line), 16-640 Kb/s użytkownik/sieć, 1,5-9 Mb/s sieć/użytkownik

  • SDSL/HDSL (Single względnie High Data Rate Digital Subscriber Line), 1,544 lub 2,048 Mb/s w obu kierunkach

  • VDSL (Very High Data Rate Digital Subscriber Line), 1,5-2,3 Mb/s użytkownik/sieć, 13-52 Mb/s sieć/użytkownik.
Wspomniana asymetria transmisji danych dla przeciętnego użytkownika jest łatwo wytłumaczalna i zgodna z paradygmatem pracy w Internecie. Z reguły odbiera on od usługodawców znaczne ilości danych. Mogą to być właśnie aplikacje multimedialne. Z kolei w odwrotnym kierunku liczba danych jest znacznie mniejsza - mogą to być np. rozkazy związane z żeglowaniem w sieci, nawet projekt własnej witryny przesłany do serwera nie zmienia faktu, że z punktu widzenia internauty - odbiór danych jest wąskim gardłem w większym stopniu niż ich "nadawanie".

Ideą podobną do XDSL są tzw. modemy kablowe, korzystające z łączy telewizji kablowej. Osiągi są tutaj znaczne, co ilustruje kilka przykładów:

  • Fire Wire - 400 Mb/s

  • USB (Universal Serial Bus) - 12 Mb/s

  • MAS (Metro Access System) - 4 Mb/s.
Wyjaśnijmy jeszcze, skąd tak duże różnice między parametrami poszczególnych modemów telewizyjnych. Otóż w pierwszym przypadku - "Ognistego Drutu" - szybkość jest ponad 10 razy większa niż dla innych modemów z uwagi na zastosowanie standardu IEEE 1394. Natomiast ostatni system firmy Zenith operuje nawet mniejszymi wartościami (500 Kb/s) w zależności od relacji między dopuszczalnym poziomem szumów i sygnału.

Podmorska odyseja

Zwróćmy naszą uwagę znowu ku oceanom, bo na nich, a raczej pod ich powierzchniami dochodzi do prawdziwych morskich bitew. Na szczęście, nie powodują one żadnych "strat w ludziach i sprzęcie". Wręcz przeciwnie - przyczyniają się do rozwoju możliwości wymiany informacji, na czym nasza cywilizacja może tylko skorzystać. Wielkie firmy telekomunikacyjne, działające na światowym rynku jako "globalni gracze" (global players), zakładają, że dla przyszłego dziesięciolecia istotne znaczenie ma pokaźny potencjał rozwojowy rejonu Australii i Nowej Zelandii - występuje tu rynkowa luka w zakresie połączeń międzykontynentalnych. Zainteresowanie wzbudzają także południowoamerykańskie "gepardy", tym bardziej że chwilowo "azjatycka grypa" sprawia jeszcze kłopoty tamtejszym "tygrysom".


TOP 200