Globalny dostawca

Polskie firmy mogą sięgać po usługi świadczone przez międzynarodowych dostawców w tzw. modelu Global Delivery lub managed services.

Globalny dostawca

Wielu z nich wykorzystuje rozproszone na całym świecie zasoby do realizacji lokalnych projektów. Z usług Global Delivery korzystają największe międzynarodowe przedsiębiorstwa. Coraz więcej jednak centrów kompetencyjnych firmy informatyczne lokują również w Polsce. Jest więc tylko kwestią czasu, kiedy rozpoczną starania o pozyskiwanie polskich klientów.

Lokalny zespół konsultantów, analityków czy architektów systemowych odgrywa duże znaczenie nie tylko ze względu na ten sam język (choć dominuje angielski), ale również podobną kulturę pracy i organizacji. "W zależności od projektu, konieczna jest znajomość lokalnej sytuacji prawnej, przepisów czy innych regulacji, które mają związek z projektem, przy aplikacjach księgowych czy projektach dotyczących przechowywania danych o szczególnym znaczeniu" - mówi Ewa Zborowska, analityk IDC Polska.

Zlecenia bardziej skomplikowane

Nie od dziś polscy specjaliści zatrudnieni w centrach usługowych pracują na rzecz Motoroli, , HP, IBM, Accenture, Atos Origin i wielu innych, również o bardziej regionalnej skali działania, jak S&T i . "Część z nich czyni model Global Delivery kluczowym elementem strategii, część wykorzystuje globalne zasoby ad hoc" - zauważa Ewa Zborowska. Model ten jest też popularny w przypadku usług w zakresie BPO. Centra usług w różnych strefach czasowych zapewniają obsługę klienta 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Firma, która chciałby poprawić efektywność, nie tylko z powodu obecnie trwającego spowolnienia gospodarczego, może sięgnąć po optymalizację zasobów IT, a w szczególności przekazanie na zewnątrz nie tylko najprostszych procesów, jak serwis infrastruktury komputerowej czy sieciowej oraz wsparcie użytkowników. Oczywiście, im większa skala działalności przedsiębiorstwa, tym większe mogą być potencjalne oszczędności z tego tytułu.

Na rynku pojawi się coraz więcej informacji o spółkach, które zamierzają przekazać na zewnątrz wszystkie obszary niezwiązane z podstawową działalnością. Trafią pod opiekę jednego dostawcy, co zdejmuje z firmy ciężar zarządzania większą ilością dostawców. Możliwe jest także przekazanie do zewnętrznego dostawcy bardziej skomplikowanych zadań jak opieka nad całym systemem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem oraz jego dalszy rozwój zgodnie z własnym zapotrzebowaniem lub wręcz zlecenie, w odpowiednim reżimie czasowym, stworzenia aplikacji od podstaw, przez zaprojektowanie, zakodowanie, parametryzację, testowanie, usuwanie błędów, uruchomienie i help desk.


TOP 200