Globalne wyniki ICL

Największy brytyjski koncern komputerowy - International Computers Ltd zwiększył swoje obroty w 1992 r. do 4,4 mld USD, tj. o 32% w porównaniu z 1991 r. Ogłoszone w kwietniu wyniki finansowe za rok ubiegły potwierdziły wcześniejsze przewidywania, że ICL nadal pozostaje jedynym dużym europejskim producentem komputerów, który przynosi zyski, pomimo przedłużającej się recesji ma światowym rynku informatycznym.

Największy brytyjski koncern komputerowy - International Computers Ltd zwiększył swoje obroty w 1992 r. do 4,4 mld USD, tj. o 32% w porównaniu z 1991 r. Ogłoszone w kwietniu wyniki finansowe za rok ubiegły potwierdziły wcześniejsze przewidywania, że ICL nadal pozostaje jedynym dużym europejskim producentem komputerów, który przynosi zyski, pomimo przedłużającej się recesji ma światowym rynku informatycznym.

Zysk brutto (przed opodatkowaniem i spłatą kredytów) wyniósł 106 mln USD, a zysk netto - 50,5 mln USD. W 1991 r. zysk netto wyniósł 72,2 mln USD. Wynik w tej dziedzinie odzwierciedla trwałą tendencję spadku stopy zysku w branży komputerowej. Wydatki ICL na badania i rozwój technologiczny wyniosły 423,5 mln USD i wzrosły o blisko 10% w porównaniu z poprzednim rokiem. Ten poziom nakładów stawia ICL na pierwszym miejscu wśród europejskich firm informatycznych. Publikowanie szczegółowych danych finansowych wiąże się z zamierzonym wprowadzeniem w połowie bieżącej dekady dużego pakietu akcji ICL na Giełdę Londyńską (LSE). Brytyjska korporacja działa w 70 krajach i zatrudnia 25 tys. pracowników.

Główne przyczyny dobrych wyników to: zwiększenie udziału produktów software'owych i serwisu w ofercie korporacji (dochody z tych źródeł przekroczyły połowę obrotów); umacnianie ICL na europejskim rynku komputerowym, który jest obecnie największym rynkiem informatycznym świata (po raz pierwszy w historii firmy połowa obrotów ICL poza Wielką Brytanią przypadła na Europę, szczególnie duża dynamika wzrostu sprzedaży została odnotowana w Europie ?rodkowej i Wschodniej); rozwijanie produkcji i 34% wzrost sprzedaży pc-tów.

Obroty ICL Poland wyniosły w 1992 r. ok. 26 mln USD. W polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, w bankach oraz w instytucjach administracyjnych działa ok. 2000 instalacji informatycznych ICL.


TOP 200