Globalne technologie, globalne wyzwania

Krakowskie centrum oprogramowania Motoroli często uczestniczy w realizacji globalnych projektów. Interesującą kwestią jest organizacja pracy przy tak wymagających zadaniach.

Krakowskie centrum oprogramowania Motoroli często uczestniczy w realizacji globalnych projektów. Interesującą kwestią jest organizacja pracy przy tak wymagających zadaniach.

Motorola jest firmą tworzącą zaawansowane systemy informatyczne. Trosce o jakość towarzyszy umiejętność prowadzenia złożonych projektów informatycznych. Służą temu zaawansowane technologie i dobrze zorganizowane zespoły. Często są to zespoły, których członkowie rozproszeni są po całym globie.

Globalna współpraca

Część operacyjna krakowskiego centrum dzieli się na dwa duże działy. Jeden z nich realizuje przedsięwzięcia związane z infrastrukturą telefonii komórkowej CDMA (standard stosowany w USA i na Dalekim Wschodzie), zaś drugi jest związany z szeroko rozumianymi aplikacjami. To właśnie w tym dziale był realizowany jeden z najciekawszych projektów, z jakim ostatnio przyszło zmierzyć się krakowskim informatykom: tworzenie oprogramowania do najnowszych telefonów komórkowych Motoroli (np. V60, V66 i T280).

Warto wspomnieć o technologii i narzędziach, z których korzystano w tym projekcie. Standardowo wykorzystywane narzędzia to np. Rational ClearCase (zarządzanie konfiguracją projektu), Telelogic Doors (zarządzanie wymaganiami), Primavera TeamPlay (zarządzanie projektem). Kod był tworzony w środowisku unixowym i testowany na symulatorach telefonów komórkowych. Centrum miało do dyspozycji także egzemplarze prototypowych modeli telefonów (platforma sprzętowa była rozwijana równolegle z oprogramowaniem).

Dla przyzwyczajonych do tradycyjnych systemów budowanych na potrzeby przedsiębiorstw (dwuwarstwowych i trójwarstwowych) nietypowa wyda się także architektura tworzonych tu systemów. Na najniższej warstwie, komunikacyjnej, zbudowano zestaw interfejsów komunikacyjnych. Na nim stworzono warstwę usług interfejsu użytkownika. To tutaj są zdefiniowane wszystkie podstawowe elementy, takie jak rozwijane menu, nawigacja, podświetlanie itd. I dopiero na tym jest zbudowana aplikacja, czyli to, z czym styka się użytkownik telefonu komórkowego Motoroli.

W projekt było zaangażowanych kilka centrów podobnych do krakowskiego. Zespoły pracujące nad jedną funkcją znajdowały się w kilku miejscach świata. Pozwalało to firmie pracować 24 godz. na dobę - pracę przekazywano z jednej strefy czasowej do drugiej - co znacznie skróciło projekt. Chodziło także o stymulowanie różnorodności - w Motoroli panuje przekonanie, że różnorodność (wykształcenie, kultura, język, obecność kobiet w projekcie) sprzyja tworzeniu dobrych produktów.

Globalna współpraca w globalnych zespołach stwarza też pewne trudności. Na przykład cotygodniowe telekonferencje: w zespole, w którym współpracowali specjaliści z Polski, Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii, Korei, konferencje rozpoczynały się o jedenastej wieczorem polskiego czasu. Wyraźnie zaznaczały się także różnice kulturowe. "Musieliśmy się przyzwyczaić, że np. Chińczycy mają inny poziom wrażliwości niż my - zamiast mówić, że coś jest źle, staramy się sugerować, iż coś dobrze byłoby poprawić. No i angielski - międzynarodowe zespoły posługują się językiem, który znacznie odbiega od oksfordzkiego wzorca" - mówi Marek Kolowca, dyrektor Departamentu Aplikacji w centrum.

Wspomaganie jakości

Praca w globalnych zespołach wymaga zastosowania wspomagających narzędzi informatycznych. W Motoroli używa się programu Primavera TeamPlay. Narzędzie to pomaga organizować proces w pięciu wymiarach. Pierwszy to zadania, ich kolejność, zależności itd. Drugi to współpraca w zespole - narzędzie odwzorowuje grupy i ich strukturę, pozwala na komunikację między członkami, wspiera organizację pracy. Trzeci proces umożliwia określenie procedur postępowania, korzystanie z gotowych szablonów procesów oraz zbieranie najlepszych praktyk. W czwartym wymiarze, zasobów, narzędzie wspiera prawidłowe przydzielanie osobom poszczególnych zadań, śledzenie ich postępu, znajdowanie osób niedostatecznie dociążonych pracą lub nią przeciążonych itd. I wreszcie piąty, analityczny, pozwala na zbieranie miar procesu, tworzenie rozmaitych wykresów i analiz, a w konsekwencji - doskonalenie procesu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200