Globalna społeczność security

ISSA Polska - Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych, jest organizacją, której celem jest krzewienie wiedzy na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk, które zapewniają poufność, integralność, niezaprzeczalność i dostępność zasobów informacyjnych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Globalna społeczność security

Fot. ISSA

ISSA Polska jest Chapter’em (oddziałem) ISSA International, która to organizacja zrzesza ponad 12 tysięcy członków, główne w Stanach Zjednoczonych, ale swoje oddziały ma również w Europie, Azji, Oceanii, Afryce i Ameryce Południowej. Celem ISSA, organizacji non-profit, jest promowanie globalnej współpracy społeczności zajmującej się bezpieczeństwem w celu ochrony społeczeństwa przed zagrożeniami bezpieczeństwa, zwłaszcza w cyberprzestrzeni. Misja Stowarzyszenia realizowana jest poprzez organizację konferencji, sympozjów, warsztatów i seminariów poświęconych problematyce bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

Aktywni specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa dobrze znają i chętnie uczestniczą w organizowanych przez ISSA Polska imprezach takich jak Konferencja Semafor. Członkowie Stowarzyszenia mają zniżki na udział w tych popularnych wydarzeniach, a najbardziej aktywni mają szanse bezpłatnie słuchać interesujących wykładów. Zainteresowani kształtowaniem prawa mogą aktywnie uczestniczyć w budowie, kształtowaniu i opiniowaniu standardów rozwiązań z tego zakresu. W ubiegłym roku we współpracy z innymi stowarzyszeniami został przygotowany model audytowania Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, który został przyjęty przez Ministerstwo Cyfryzacji jako wzorcowy. Ponadto ISSA jest szanowanym i zaufanym źródłem i doradcą w zakresie technologii związanych z bezpieczeństwem informacji, edukacji, norm i przepisów. Aktywni zawodowo członkowie Stowarzyszenia mają dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji o pojawiających się zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa oraz danych dotyczących ważnych łat (patchy) do systemów informacyjnych.

Zobacz również:

  • SEMAFOR 2022 – jako ochronić dane i dostęp w niebezpiecznym, współczesnym świecie?

Młodzi, rokujący nadzieję członkowie mogą ubiegać się o stypendia umożliwiające studia na renomowanych uczelniach amerykańskich korzystając ze środków gromadzonych w ISSA Education Foundation.

ISSA Polska od wielu lat jest zauważalna w międzynarodowym środowisku ekspertów bezpieczeństwa IT jako organizacja aktywnie działająca w obszarze bezpieczeństwa, co zostało docenione przez ISSA International poprzez przyznanie po raz trzeci tytułu "Chapter of the Year" dla ISSA Polska w roku 2021r. Dodatkowo dwóch członków ISSA Polska otrzymało nagrody indywidualnie: Adam Danieluk został mianowany Członkiem Honorowym (Honor Roll) a tytuł Wolontariusza Roku (Volunteer of the Year) przyznano Francesco Chiarini.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200