Global Content Manager z M2 Net

M2 Web Service firmy M2 Net jest rozwiązaniem służącym do tworzenia i zarządzania interaktywnymi serwisami WWW. System szczególnie predysponowany jest do tworzenia portali internetowych i intranetowych.

M2 Web Service firmy M2 Net jest rozwiązaniem służącym do tworzenia i zarządzania interaktywnymi serwisami WWW. System szczególnie jest predysponowany do tworzenia portali internetowych i intranetowych.

Nie wymaga znajomości języka HTML, ani umiejętności projektowania stron WWW - każda osoba potrafiąca sprawnie posługiwać się edytorem tekstu może tworzyć, zmieniać i aktualizować strony WWW. Program przeznaczony jest głównie dla działów i osób zajmujących się w firmach merytoryczną zawartością, a nie techniczną konstrukcją serwisu.

System pozwala na podział odpowiedzialności i określanie praw dostępu do poszczególnych fragmentów dla różnych osób czy działów, a także na kontekstową zmianę języka, na pracę rozproszoną, podział treści wg lokalizacji czy kraju.

Rozwiązanie oparte jest na serwerze Lotus Domino i aplikacji zarządzającej napisanej w środowisku Lotus Notes. Możliwe są także rozwiązania pozwalające zarządzać treścią poprzez przeglądarkę WWW.


TOP 200