Gliwice i reszta świata

Po latach szybkiego wzrostu gliwickie Wasko ustabilizowało swoje przychody i stara się dywersyfikować ofertę.

Po latach szybkiego wzrostu gliwickie Wasko ustabilizowało swoje przychody i stara się dywersyfikować ofertę.

Ubiegły rok był dla Wasko najważniejszym rokiem w 15-letniej działalności. Po trzech latach wytężonej pracy firma oddała bowiem do użytku największy dotychczas system informatyczny Kobat Kolektor (służący Telekomunikacji Polskiej do zbierania danych billingowych). Pobiera on źródłowe dane z ponad 1600 central telefonicznych (ok. 1,5 mld rekordów billingowych i ok. miliarda rekordów pomiarowych miesięcznie) i przetwarza je do jednolitej formy, w której są wykorzystywane przez inne systemy: rozliczeniowe, analityczne, obsługi klienta, inżynierii ruchu.

Gliwice i reszta świata

Wojciech Wajda, prezes zarządu Wasko

W roku 2002 łączna wartość sprzedaży Wasko sięgnęła 176 mln zł, a więc ok. 11% mniej niż rok wcześniej. To pierwszy taki rok na przestrzeni ostatnich 10 lat, kiedy tempo wzrostu przychodów firmy przekraczało 50% rocznie. Spadek przychodów nie oznacza jednak pogorszenia sytuacji firmy. Przykładowo, oddanie do użytku systemu Kobat Kolektor to tylko etap trwającego w TP procesu centralizacji zbierania danych billingowych, w którym Wasko aktywnie uczestniczy z największymi krajowymi i zagranicznymi integratorami. Struktura przychodów Wasko w 2002 r. nie odbiegała istotnie od tej z lat ubiegłych - udział sprzedaży oprogramowania własnego wynosił 29%, sprzęt stanowił ok. 34% sprzedaży, zaś usługi informatyczne - 37%. W tym ostatnim segmencie rośnie udział usług związanych z zabezpieczeniem sieci operatorów.

Klientami firmy w 2002 r. byli wszyscy liczący się operatorzy - zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej. Wasko uczestniczyło w wielu projektach, m.in. dla Polskiej Telefonii Cyfrowej, PTK Centertel, Dialogu, Netii, a także operatorów lokalnych. Jedną ze specjalności Wasko jest budowa kompletnych stacji bazowych dla telefonii mobilnej oraz radiolinii. Firma prowadziła też u kilku operatorów mniejsze projekty związane ze zbieraniem danych i billingiem, w tym także billingiem IP. Zawarła również wiele mniejszych kontraktów z operatorami telekomunikacyjnymi, wygrywając przetargi na dostawę specjalistycznego sprzętu informatycznego, m.in. macierzy EMC, serwerów Sun Fire 15000 Sun Microsystems oraz serwerów HP Superdome. Nową specjalnością Wasko jest serwisowanie sprzętu komputerowego, m.in. serwis ok. 20 tys. stacji roboczych Grupy Kapitałowej TP.

Czas na dywersyfikację

Wasko rozszerza swoją działalność o nowe obszary. Jednym z przykładów jest platforma OpenEye, zaprojektowana jako uniwersalne rozwiązanie obiegu dokumentów i gromadzenia informacji z wielu źródeł. W ub.r. Wasko nawiązało współpracę z nowymi partnerami technologicznymi: HP i IBM - zarówno w dziedzinie sprzętu, jak i oprogramowania. Firma zamierza specjalizować się m.in. w usługach zarządzania wysoko wydajnymi serwerami oraz innymi specjalistycznymi urządzeniami.

Wasko uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych finansowanych z funduszy VI Programu Ramowego Unii Europejskiej. Projekty obejmują m.in. zagadnienia z dziedziny kształtowania i optymalizacji ruchu w sieciach telekomunikacyjnych, a także z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zaawansowanych technologii bazodanowych. Wasko wykorzystuje w nich sieci neuronowe i algorytmy genetyczne.

W minionym roku Wasko rozpoczęło starania o wejście na rynki zagraniczne przy współpracy z Cap Gemini Ernst & Young. Chce zaistnieć przede wszystkim w USA i Kanadzie. Według przedstawicieli firmy prowadzone są zaawansowane rozmowy z potencjalnymi klientami z branży telekomunikacyjnej.

Nie tylko telekomunikacja

Gliwice i reszta świata

Wasko

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenia z systemami rozliczeniowymi, na początku 2002 r. Wasko podpisało umowę na rozbudowę i konserwację systemów billingowych Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego, tworząc jednocześnie własny system billingowy Elektra. Obejmuje on zarówno tzw. duży odbiór, jak i billing odbiorców indywidualnych. Pod koniec 2002 r. system został wdrożony w Zakładzie Energetycznym w Gorzowie Wielkopolskim, należącym obecnie do grupy kapitałowej ENEA.

Wasko wyraźnie stara się dywersyfikować swoją ofertę. W ub.r. firma weszła na bardzo obiecujący rynek systemów dla powiatowych Centrów Powiadamiania Ratunkowego. W 2002 r. wdrożyła taki system w Nowym Sączu i wygrała przetarg na budowę analogicznego w Gliwicach. W tym obszarze Wasko współpracuje z dostawcami technologii integracyjnych dla systemów CPR, m.in. czeską firmą Medium Soft.

Wasko i osoby powiązane ze spółką mają większościowy udział w firmie Hoga.pl SA, znanej głównie dzięki prowadzonemu przez nią portalowi usługowemu hoga.pl. Po załamaniu się rynku spółek internetowych profil działalności Hogi zasadniczo się zmienił. Firma zajmuje się obecnie wdrażaniem intranetowych systemów obiegu dokumentów IntraDok, wykorzystujących technologię podpisu elektronicznego i zgodnych z systemami zapewnienia jakości ISO 9001:2000. Wielu spośród klientów firmy to urzędy administracji publicznej. W trzecim kwartale 2002 r. Hoga.pl osiągnęła pierwszy w swojej historii zysk i zapowiada zakończenie roku 2003 dodatnim wynikiem finansowym.

Wasko od wielu lat zajmuje się produkcją oprzyrządowania i automatyki kontrolno-pomiarowej dla procesów technologicznych w przemyśle. Firma wypracowała w tej dziedzinie własną technologię wykorzystującą techniki światłowodowe.

Jeszcze w bieżącym roku rozpoczną się prace przy budowie nowej siedziby firmy zlokalizowanej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200