Gis na miarę możliwości

Początki rozwoju i obecnej pozycji pakietu Geo-Info sięgają 1990 r. Właśnie wtedy poznański WGiGGUW (Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego) podjął współpracę z przedsiębiorstwem informatycznym Stratus w celu opracowania Systemu Informacji o Terenie. W tym czasie Stratus pełnił rolę doradcy urzędu na styku informatyki i geodezji.

Początki rozwoju i obecnej pozycji pakietu Geo-Info sięgają 1990 r. Właśnie wtedy poznański WGiGGUW (Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego) podjął współpracę z przedsiębiorstwem informatycznym Stratus w celu opracowania Systemu Informacji o Terenie. W tym czasie Stratus pełnił rolę doradcy urzędu na styku informatyki i geodezji.

Pierwsze decyzje powstałego aliansu to:

- wyposażenie w komputery klasy PC 386/486 wszystkich Ośrodków Wojewódzkiego Biura Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- wybór programu do prowadzenia ewidencji gruntów MSEG Akademii Rolniczej we Wrocławiu i w czasie półtora roku umieszczenie w bazach komputerowych części opisowej operatu* ewidencji gruntów z prawie całego województwa poznańskiego. Począwszy od 1993 r. część opisowa tej ewidencji jest prowadzona na terenie całego województwa wyłącznie przy użyciu technik komputerowych

- opracowanie systemu mapy numerycznej. W tym celu opracowano System Informacji o Terenie Geo-Info w firmie Systherm, pod nadzorem merytorycznym i projektowym firmy Stratus oraz WGiGGUW.

System Informacji o Terenie Geo-Info

System Geo-Info zrealizowano przy założeniu, że będzie produktem tanim (zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie) i przez to dostępnym dla wielu użytkowników krajowych. System pracuje w środowisku DOS i Novell, NetWare a jako edytor graficzny wykorzystuje pakiet AutoCAD, który od dawna jest dostępny w polskiej wersji językowej.

Jest to system o budowie modułowej - obecnie oferowane są następujące moduły (ceny modułów podaliśmy w rubryce cennik w nr 31 CW):

- moduł tworzenia mapy z numeryczną bazą danych

- moduł obsługi mapy numerycznej

- moduł obsługi tła

- moduł obsługi polowych, elektronicznych rejestratorów geodezyjnych

- moduł obsługi rysunków rastrowych

- moduł współpracy z bazami ewidencji gruntów.

System Geo-Info pozwala wprowadzać dane zarówno graficzne, jak i informacyjne. Mapę przy jego użyciu można tworzyć bezpośrednio z klasycznego szkicu polowego poprzez dane z wykazu współrzędnych lub przy stosowaniu technik elektronicznego zapisu terenowego. Dla opracowania mapy na podkładzie rastrowym można stosować metody digitalizacji (digitizer, skaner) z materiałów istniejących.

System ma wbudowane narzędzia, które służą do aktualizacji i zarządzania posiadaną dokumentacją. Potrafi generować mapy w różnej skali, plotować w kroju sekwencyjnym i obrębowym dowolny fragment lub całą mapę, wspomaga edycję i wydawanie dokumentów. Dodatkowo Geo-Info wyposażono w procedury, które pozwalają na aktualizację mapy numerycznej i baz informacyjnych z odległego stanowiska całego systemu. System ma wbudowane gotowe systematyki współrzędnych występujących w Polsce.

Nie zapomniano także o kliencie ośrodka dokumentacji. Może on otrzymać potrzebną mu dokumentację w formie wydruku, rysunku lub też jako dyskietkę z plikami tekstowymi czy rysunkami map w formacie DXF lub DWG. Te ostatnie można oglądać za pośrednictwem np. programu AutoCAD.

Obecnie są dostępne dwie wersje systemu:

- wersja 1.2; współpracuje z AutoCAD 10, 11, 12 PL. Jest to wersja jednostanowiskowa z bazą opracowaną w C.

- wersja 1,5; współpracuje z AutoCAD 12 PL. Jest to wersja sieciowa lub jednostanowiskowa z bazą Btrieve.

Nowa wersja Geo-Info będzie wprowadzona na rynek pod koniec 1994 r., zostaną też wprowadzone następujące nowości:

- nowa konstrukcja systemu zakłada umieszczenie w bazie całej treści mapy, bez potrzeby przekazywania wewnątrz systemu informacji za pomocą rysunków CAD

- dołączony będzie nowy moduł Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenowego z możliwością rozbudowy o potrzeby branżowe

- dodane będą warstwa stanu zagospodarowania przestrzennego i stanu prawnego (księgi wieczyste)

- możliwa będzie współpraca graficzna z bazą tekstową oraz z bazami danych Oracle, Paradox, dBaseIII i IV oraz Btrieve

- wymiana danych z innymi systemami (np. aplikacje do ArcInfo, Intergraph) ew. ustalonych standardów wymiany danych dla SIT.

Warto dodać, że nabywca pakietu otrzymuje darmowe suplementy między kolejnymi wersjami oraz że gwarancja na system trwa jeden rok.

Geo-Info - kandydat do standardu krajowego

Od początku 1993 r. system Geo-Info działa w całym kraju w wielu miejscach, jako profesjonalne narzędzie do tworzenia geodezyjnych map numerycznych połączonych ze specjalizowanymi bazami danych.

Geodeta wojewódzki w porozumieniu z wojewodą poznańskim określił standard Geo-Info jako obowiązujący w opracowaniach geodezyjnych dla województwa poznańskiego. Dzięki temu, że ewidencja gruntów już funkcjonuje przy ośrodkach dokumentacji geodezyjnej, zagwarantowana jest pełna zgodność mapy z częścią opisową operatu. Opracowania gedezyjne zlecane przez Wydział Geodezji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu są wykonywane wyłącznie w Geo-Info, a jednocześnie uruchomiono zlecenia na przeniesienie wszystkich zasobów ośrodków dokumentacji geodezyjnej o szczególnie dużej aktywności zmian do systemu Geo-Info.

W ramach akcji promocyjnej, która miała na celu wyjście z Geo-Info poza granice województwa poznańskiego, kopie edukacyjne systemu zainstalowane zostały m.in. w takich uczelniach krajowych jak AGH w Krakowie, Akademia Rolnicza w Olsztynie i Poznaniu, na Politechnice Warszawskiej czy Poznańskiej.

Do chwili obecnej system został zainstalowany m.in. w województwach konińskim, kaliskim, leszczyńskim, pilskim, zielonogórskim, kieleckim, radomskim, tarnobrzeskim, opolskim oraz oczywiście w poznańskim. Wprowadzenie systemu odbyło się na zasadzie porozumienia z 11 geodetami wojewódzkimi, co nadaje mu wymiar przyjęcia Geo-Info jako standardu mapy numerycznej. Obecnie zainstalowano 110 kopii systemu.

Wszystkich zainteresowanych systemem informuję, że w Poznaniu powstało Centrum Szkolenia Geo-Info, gdzie prowadzone są kursy dla jego użytkowników.


TOP 200