Giełdowe spółki IT w 2001 r.

Pierwsze firmy IT notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych podały wyniki za 2001 r. Pomimo trudnego ubiegłego roku większość odnotowała wzrost przychodów i osiągnęła zyski, choć nie tak duże jak przed rokiem. Wyjątkiem są Optimus i Szeptel.

Pierwsze firmy IT notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych podały wyniki za 2001 r. Pomimo trudnego ubiegłego roku większość odnotowała wzrost przychodów i osiągnęła zyski, choć nie tak duże jak przed rokiem. Wyjątkiem są Optimus i Szeptel.

Przychody ComputerLandu w 2001 r. wzrosły do 537 mln zł (466,2 mln zł rok wcześniej). Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 45,2 mln zł (37,5 mln zł), a zysk netto 30,3 mln zł (24,3 mln zł).

Zobacz również:

Przychody Softbanku w 2001 r. wyniosły 407,6 mln zł (391,3 mln zł). Zysk na działalności operacyjnej zmniejszył się z 51 mln zł w 2000 r. do 35,5 mln zł w roku ubiegłym. Zysk netto firmy wyniósł 23,5 mln zł (34,1 mln zł).

Przychody Ster-Projektu wyniosły 248 mln zł (201 mln zł). Zysk netto firmy wyniosły 3,1 mln zł (2,2 mln zł).

W 2001 r. osiągnęła przychody w wysokości 23,5 mln zł (22,2 mln zł). Strata netto firmy zmniejszyła się z 3,6 mln zł w 2000 r. do 0,2 mln w roku ubiegłym. Firma osiągnęła zysk na działalności operacyjnej 0,5 mln zł, rok wcześniej miała stratę 3 mln zł.

Przychody Optimusa na koniec 2001 r. wyniosły 535 mln zł (668 mln zł). Strata netto firmy wyniosła 38,9 mln zł, rok wcześniej była większa o 29% (50,3 mln zł).

Szeptel SA w 2001 r. osiągnął sprzedaż na poziomie 18,2 mln zł (19,6 mln zł). Firma odnotowała stratę w wysokości 11,1 mln zł. Rok wcześniej firma miała zysk 1,8 mln zł.