Giełda na bieżąco

Biuro maklerskie Wielkopolskiego Banku Kredytowego jest dopiero drugim w Polsce, które zaoferowało użytkownikom usługi przez Internet.

Biuro maklerskie Wielkopolskiego Banku Kredytowego jest dopiero drugim w Polsce, które zaoferowało użytkownikom usługi przez Internet.

Internetowe serwisy ma połowa z ponad trzydziestu działających w Polsce domów maklerskich. Zazwyczaj są to jedynie źródła informacji o usługach i retrospektywnych wynikach notowań giełdowych. Przez trzy lata Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska był jedynym, który udostępniał pełną ofertę usług dla inwestorów będących użytkownikami Internetu (system Stocks-OnLine). Na początku października br. dołączyło do niego Centralne Biuro Maklerskie Wielkopolskiego Banku Kredytowego (CBM WBK). Krok ten jest elementem kompleksowego wejścia WBK do sieci z ofertą swoich usług.

Inwestor Online

Względy ekonomiczne i organizacyjne zadecydowały o tym, że w ramach całego banku wykorzystano wspólny monitor transakcji Tuxedo (firmy BEA Systems), umożliwiający przeprowadzanie transakcji w środowisku rozproszonych baz danych. Z Tuxedo współpracuje serwer WWW, utrzymywany przez Departament Informatyki WBK. Na serwerze tym znajdują się wszystkie serwisy internetowe banku. Podobnie jak w przypadku usług bankowych, również w systemie CBM zrezygnowano z wykorzystania apletów Javy uruchamianych na komputerze klienta (by zminimalizować czas transmisji, który znacznie wzrasta przy przesyłaniu klas Javy). "Posługujemy się servletami, czyli małymi aplikacjami Javy działającymi na serwerze" - mówi Piotr Busz, naczelnik wydziału informatyki CBM WBK. Do klienta kierowane są jedynie strony HTML przesyłane w protokole HTTPS. Między systemem informatycznym biura maklerskiego a monitorem Tuxedo znajduje się moduł viBank. Jest to pierwsze funkcjonujące wdrożenie rozwiązania przygotowanego przez krakowski z serii produktów przeznaczonych do realizacji elektronicznego biznesu.

"Poszczególne moduły systemu łączy interfejs o bardzo wysokim poziomie ogólności, który nie wymaga uwzględniania szczegółow technicznych realizacji operacji typu przyjęcie zlecenia" - mówi Piotr Busz. Dzięki temu ComArch dokonując synchronizacji poszczególnych elementów systemu nie musiał wprowadzać znaczących przeróbek viBanku. Właśnie ta krakowska firma wygrała przetarg na wykonanie internetowego portalu usług CBM WBK, określonego mianem Inwestor Online.

Wyliczanie hasła

Klient korzystający z usług domu maklerskiego WBK za pośrednictwem Internetu musi podać swój numer identyfikacyjny (NIK), który może być taki sam jak w przypadku internetowego dostępu do innych usług bankowych WBK. Dostęp chroniony jest hasłem - numerem PIN, który jest przekazywany pocztą albo przyznawany bezpośrednio w banku. Przy logowaniu się do systemu klient wykorzystuje hasło dynamiczne utworzone przez kalkulator kryptograficzny firmy VASCO. Te same urządzenia są stosowane w elektronicznym oddziale banku Pekao SA. Hasła są weryfikowane przez serwer legalizacyjny.

"Długo zastanawialiśmy się, czy korzystanie z kalkulatora wiązać z dodatkowym numerem PIN. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że jeden tajny numer i kalkulator powinny wystarczyć. Zbyt duża liczba PIN-ów jedynie zdezorientuje klienta" - uważa Piotr Busz. Koszt kalkulatora, dostarczanego klientowi biura maklerskiego, to jednorazowa opłata związana z otwarciem rachunku.

"Koszty obsługi klientów internetowych są czterokrotnie niższe niż w przypadku klientów tradycyjnych" - uważa Mariusz Sadłocha, szef Centralnego Biura Maklerskiego WBK. Dlatego klientom internetowym zaoferowano dość niską prowizję - 0,8% wartości transakcji. Osoby obsługiwanie przez CBM w tradycyjny sposób płacą prowizję wynoszącą ok. 2%.

Kłopot z czasem rzeczywistym

Usługa Inwestor Online jest dostępna w trzech wersjach. Najprostsza umożliwia jedynie przeglądanie salda, historii rachunku inwestycyjnego i danych o zrealizowanych zleceniach. Najbardziej zaawansowana pozwala nie tylko na składanie zleceń czy dyspozycji przelewu, ale także dostęp do konfiguracji Centrum Informacji, które powiadamia (poprzez e-mail lub wiadomość SMS) o zdarzeniach dotyczących rachunku (np. zrealizowanych zleceniach), i korzystanie z aktualnych informacji o przebiegu notowań na GPW. "Ta właśnie opcja budzi największe zainteresowanie" - mówi Piotr Busz. Uruchomienie tej usługi wymaga jednak zakupienia serwisu informacyjnego u jednego z dystrybutorów informacji giełdowej (Telegazeta, Reuters, Bridge Telerate, PAP, Bloomberg, Telekurs). Mają oni jednak obawy przed wprowadzeniem swoich danych w postaci elektronicznej do Internetu. Sytuację dodatkowo komplikuje zmiana umów dystrybucyjnych wprowadzona przez GPW (dystrybutorzy mają bezpośredni dostęp do danych o aktualnym przebiegu sesji, co jest warunkiem koniecznym udziału w tzw. rynku notowań ciągłych). Użytkownik internetowego serwisu CBM WBK może wprawdzie jednocześnie korzystać z telegazety i komputera, ale jest to rozwiązanie mało wygodne.

Użytkownicy systemu Inwestor Online mogą składać zlecenia do godz. 9.45 tego dnia, kiedy będzie prowadzona sesja. To także przewaga internetowego domu maklerskiego nad tradycyjnym sposobem przekazywania zleceń.

Maklerzy w Internecie

Według szacunków firm zajmujących się badaniami rynku, w USA wśród profesjonalnych inwestorów giełdowych zlecenia za pomocą Internetu przekazuje 10-12%. Codziennie tą drogą dokonuje się ok. pół miliona transakcji zakupu lub sprzedaży akcji. Internet umożliwia bezpośredni bieżący kontakt - tak aby można było prowadzić transakcje w tzw. systemie notowań ciągłych.

Najbardziej znane internetowe domy maklerskie to: Charles Schwab, Fidelity, E*Trade i Ameritrade. W żadnym kraju inwestor nie może dokonywać obrotu akcjami bezpośrednio na giełdzie - musi w tym pośredniczyć biuro maklerskie.

Zapis projektu

Wdrożenie: Internetowy system Inwestor Online

Cel: Udostępnienie przez Internet usług Centralnego Biura Maklerskiego CBM WBK

Technologia: Moduł viBank, monitor transakcji Tuxedo, servlety, zabezpieczenia programowo-sprzętowe wewnętrznych systemów banku i domu maklerskiego, kalkulatory kryptograficzne Vasco wraz z serwerem legalizacyjnym

Czas realizacji: Marzec-lipiec br., następnie testowanie systemu

Wykonanie: Zespół kilkunastu osób z wydziału Informatyki CBM WBK, Departamentu Informatyki WBK, firm ComArch i Polsoft

Osoba odpowiedzialna: Piotr Busz, naczelnik wydziału informatyki CBM WBK


TOP 200