Giełda 2000

Komisja Papierów Wartościowych zobowiązała spółki giełdowe do raportowania postępów prac dotyczących przezwyciężenia problemu roku 2000.

Komisja Papierów Wartościowych zobowiązała spółki giełdowe do raportowania postępów prac dotyczących przezwyciężenia problemu roku 2000.

Raz na dwa miesiące, od września br., wszystkie instytucje rynku kapitałowego, takie jak domy maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych, Centralna Tabela Ofert czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także spółki notowane na giełdzie, zobowiązane są przesyłać raporty o postępach prac związanych z rozwiązywaniem tzw. problemu roku 2000. Uchwałę taką podjęła Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) na początku lipca br. Zdaniem jej przedstawicieli, ma to zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych po 1 stycznia 2000 r., jak również chronić inwestorów.

Wpływ na akcje

"Spółki notowane na giełdzie warszawskiej zobowiązane są do informowania o swoich działaniach. Problem roku 2000 jest - naszym zdaniem - na tyle poważny, że postępy prac związanych z jego rozwiązaniem powinny być podawane do publicznej wiadomości, chociażby ze względu na ich wpływ na zabezpieczenie inwestycji graczy giełdowych" - stwierdza Mirosław Kachniewski, zastępca dyrektora sekretariatu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Informacja taka może już wkrótce powodować spadek lub wzrost wartości akcji spółki w zależności od jej zabezpieczenia przed zmianą daty.

Nie wiadomo jeszcze, czy i jakie ewentualnie konsekwencje wyciągnie KPWiG w stosunku do emitentów, którzy nie udostępnią tych informacji. Natychmiast po podaniu do wiadomości treści tej uchwały, trzy pierwsze spółki: Bank Rozwoju Eksportu SA, Izolacja SA i Jelfa SA przesłały komunikaty o pracach, dotyczących rozwiązania problemu roku 2000.

Cofnięcie licencji

W przypadku instytucji zajmujących się obrotem giełdowym, którym pozwolenia na działalność wydaje KPWiG, sprawa wygląda inaczej. Zgodnie z prawem muszą one dawać rękojmię poprawnego funkcjonowania. Jeśli więc nie będą przesyłać raportów o postępach prac związanych z błędem milenium, Komisja może uznać, że stanowią one zagrożenie dla funkcjonowania rynku kapitałowego, i nałożyć odpowiednie sankcje, łącznie z cofnięciem licencji. Jednak większość z nich, przynajmniej w przypadku banków i biur maklerskich, już od dłuższego czasu prowadzi projekty związane ze zmianą daty z 31 grudnia 1999 r. na 1 stycznia 2000 r. "W naszym przypadku projekt ten obejmuje cały bank. Rozpoczął się on znacznie wcześniej niż Komisja podjęła uchwałę o konieczności raportowania prac związanych z problemem roku 2000. Ponieważ i tak na bieżąco przesyłamy informacje do zarządu, nie będzie stanowiło dla nas problemu przesłanie dodatkowego raportu do KPWiG" - mówi Mariusz Rak, dyrektor departamentu informatyki Biura Maklerskiego BIG Banku Gdańskiego SA.

Raporty o roku 2000

Bank Rozwoju Eksportu SA przeprowadza aktualnie weryfikację systemów komputerowych i aplikacji bankowych pod kątem zgodności z rokiem 2000. W fazie przygotowań są testy sprawdzające funkcjonowanie sprzętu i innych aplikacji. Termin zakończenia modyfikacji krytycznych dla funkcjonowania banku systemów teleinformatycznych określono na koniec tego roku.

Jelfa SA prowadzi przygotowania do rozwiązania tzw. problemu roku 2000. Zakończenie prac przewidywane jest na połowę 1999 r. Szacunkowy budżet przeznaczony na ten cel wynosi 1,5 mln zł.

W związku z problemami w funkcjonowaniu systemów informatycznych w roku 2000 Izolacja SA zamierza dokonać przebudowy istniejących aplikacji. Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec grudnia 1998 r. Do tego czasu będą przeprowadzone również testy działania systemu po modyfikacjach.

Instytucje zobowiązane do przekazywania raportów do KPWiG

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

 • Centralna Tabela Ofert SA

 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA

 • emitenci

 • towarzystwa funduszy powierniczych

 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych

 • domy maklerskie

 • banki prowadzące działalność maklerską

 • banki prowadzące rachunki papierów wartościowych

 • depozytariusze

 • Wall Street po testach

  Pierwsze testy beta, badające odporność na problem roku 2000 systemów informatycznych, pracujących na jednej z największych giełd na świecie - nowojorskiej Wall Street - wypadły pomyślnie. Informację taką podało amerykańskie stowarzyszenie zrzeszające instytucje rynków kapitałowych - Security Industry Association (SIA). Wzięło w nich udział 28 firm, a objęły one działania związane z prowadzeniem notowań i transakcji giełdowych. Zakończenie wszystkich prac jest przewidywane na marzec 1999 r.