Getronics w Pekao

Spółka przejmie od Banku Pekao SA obsługę systemu wsparcia i pomocy technicznej oraz serwis 13 tys. PC i 9 tys. drukarek. Wartość kontraktu nie została ujawniona, ale jak twierdzą przedstawiciele Getronicsa, jest to prawdopodobnie największa tego typu umowa outsourcingowa w Polsce.

Bank Pekao SA powierzył serwis IT firmie Getronics. Wartość kontraktu dotyczącego opieki nad częścią infrastruktury informatycznej banku jest objęta tajemnicą, ale - jak twierdzi Cristiano Pinzauti, prezes Getronicsa - jest to prawdopodobnie największa tego typu umowa outsourcingowa w Polsce. Getronics przejmie od banku obsługę systemu wsparcia i pomocy technicznej oraz serwis 13 tys. PC i 9 tys. drukarek, a więc ok. 2/3 tego typu sprzętu komputerowego Banku Pekao SA. Do pracy w Getronics zostanie delegowanych ponad 30 osób banku, pracujących dotychczas w komórkach wsparcia i serwisu. Tym samym zatrudnienie w polskim oddziale Getronics wzrośnie o 40%.

"Podpisanie tego kontraktu jest kolejnym etapem w wycofywaniu się z działalności nie związanej bezpośrednio z bankowością" - mówi Piotr Białkowski, dyrektor wydziału w Departamencie Informatyki Banku Peako SA, którego większościowym akcjonariuszem jest włoski UniCredito Italiano SpA. Według Piotra Białkowskiego, w przyszłości niewykluczony będzie pełen outsourcing np. systemów drukowania.

Zobacz również:

Getronics jest holenderską firmą zajmującą się doradztwem, integracją i wdrożeniami systemów teleinformatycznych. Obecnie zatrudnia w Polsce 85 osób. Obroty w Polsce osiągnęły w 2001 r. wartość ok. 8,5 mln euro.


TOP 200