Getronics Polska: zmiana nazwy, nowy prezes

Austriacki Urząd Antymonopolowy dał zielone światło dla połączenia firm Kapsch sp. z o.o. i Getronics Polska. W związku z tym, do czasu pełnego połączenia firm, dotychczasowa nazwa Getronics Polska została zmieniona na Kapsch Enterprise. Na jej czele stanął Jarosław Wijatkowski pełniący jednocześnie funkcję prezesa zarządu firmy Kapsch.

Austriacki Urząd Antymonopolowy dał zielone światło dla połączenia firm Kapsch sp. z o.o. i Getronics Polska. W związku z tym, do czasu pełnego połączenia firm, dotychczasowa nazwa Getronics Polska została zmieniona na Kapsch Enterprise. Na jej czele stanął Jarosław Wijatkowski pełniący jednocześnie funkcję prezesa zarządu firmy Kapsch.

Getronics Polska: zmiana nazwy, nowy prezes

Jarosław Wijatkowski, prezes Kapsch Enterprise sp. z o.o. i Kapsch sp. z o.o.

"Najbliższy kwartał będzie dla nas czasem wytężonej pracy. Będziemy bowiem ujednolicać portfolio rozwiązań i usług obu firm" - mówi J. Wijatkowski. W połowie września br. powołano zespoły robocze, które pracują nad ujednoliceniem oferty oraz opracowaniem płynnej integracji obu firm. Do końca października cały zespół Kapsch Enterprise przeniesie się do siedziby Kapsch.

Dzięki połączeniu z firmą Getronics, Kapsch będzie mógł rozwinąć dział usług serwisowych i wsparcia technicznego, obok dotychczasowych obszarów działalności - rozwiązań telekomunikacyjnych, IT i inteli-gentnych budynków.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200