Gęsta zabudowa

Użytkownik aplikacji często nie wie, że korzysta z wbudowanej bazy danych.

Użytkownik aplikacji często nie wie, że korzysta z wbudowanej bazy danych.

Progress Software oferuje bazę do wbudowania Progress razem ze swoimi programami do tworzenia aplikacji - 4GL, Apptivity i WebSpeed. W związku z tym firma rzadko bywa postrzegana jako producent baz danych, znacznie częściej jako producent pakietów narzędziowych. Tymczasem, jak oceniają specjaliści IDC, dzięki nowej bazie danych Progress 9.1 przeznaczonej do wbudowania w aplikacje firma trafiła na początek listy dostawców tego typu baz.

Baza do wbudowania

Wbudowana baza danych jest w całości zawarta w aplikacji, stanowiąc jej integralną część. Często jej obecność jest tak dobrze ukryta przed użytkownikiem, że nie musi on oddzielnie zajmować się administrowaniem bazy.

Odbiorcami producentów baz danych do wbudowania są przede wszystkim firmy programistyczne. Producent nie zajmuje się bezpośrednio marketingiem czy świadczeniem pomocy technicznej. Te zadania przejęły firmy korzystające z baz wbudowanych we własnych aplikacjach. Dzięki temu koszt bazy jest stosunkowo niski. IDC ocenia, że rynek baz danych do wbudowania w 1999 r. wynosił ok. 660 mln USD, z czego ok. 20% przypada na Progress Software. Jako kolejne są: Ardent Software, InterSystems, Sybase i Interbase (filia Inprise/Borland).

Rynek relacyjnych baz danych jest prawie w całości zagospodarowany przez Oracle, IBM i Microsoft, Sybase i Informix. Innym producentom trudno byłoby na nim zaistnieć. Mniejsze firmy szukają więc szansy na rynku baz wbudowanych. Jednak i tu z czasem zrobi się coraz ciaśniej. Do rywalizacji bowiem niedawno włączyły się Centura, po wykupieniu firmy Raima, i Informix, po przejęciu Cloudscape. Również Microsoft zamierza konkurować wbudowanym SQL Serverem.

Postęp

Od początku działalności Progress tworzył rozwiązania przeznaczone do obsługi małych i średnich baz. Firmie udało się zainteresować swoimi produktami ponad 2000 niezależnych producentów oprogramowania, co oznacza dostępność co najmniej takiej samej liczby specyficznych aplikacji.

Główne cechy bazy danych Progress 9.1 to: wielowątkowość, architektura wieloserwerowa (wewnętrzne serwery zajmują się obsługą np. zapisu na dysk), optymalizacja puli połączeń z klientami i rozmieszczania indeksów zależnie od sposobu dostępu do danych przez użytkowników, duży bufor dla danych, oddzielne bufory w pamięci dla danych tylko do odczytu, automatyczne strojenie bazy, zarządzanie przestrzenią dyskową z wykorzystaniem miejsca zwolnionego przez usunięte rekordy, składowanie i reorganizacja bazy podczas działania aplikacji, możliwość używania XML i Javy.

Z bazy danych Progress 9.1 usunięto większość ograniczeń poprzednich jej wersji. Obecnie rozmiar bazy ogranicza jedynie system operacyjny. Z punktu widzenia użytkowego dopuszczalny rozmiar bazy (16 tys. GB) czy liczba kolumn w tabeli (32 tys.) nie zostaną przekroczone w żadnej rzeczywistej aplikacji. Firma twierdzi, że baza Progress 9.1 może obsługiwać do 10 tys. jednoczesnych użytkowników.


TOP 200