Geo-baza

Vision 2.0 to oferowany przez firmę GeoVision system typu GIS (Geographic Information System), służący do zarządzania mapami, rysunkami, zdjęciami i wykresami oraz danymi o formacie bardziej klasycznym, przechowywanymi zwykle w postaci tabel.

Vision 2.0 to oferowany przez firmę GeoVision system typu GIS (Geographic Information System), służący do zarządzania mapami, rysunkami, zdjęciami i wykresami oraz danymi o formacie bardziej klasycznym, przechowywanymi zwykle w postaci tabel. Vision 2.0 pracuje na stacjach roboczych pod kontrolą Unix i współpracuje z serwerami DEC, IBM czy Sun. Jest pakietem, który potrafi się porozumieć z bardziej znanymi serwerami baz danych - np. Oracle czy Ingres. Vision 2.0 posiada własny mechanizm optymalizacji przeglądania danych przestrzennych w celu szybkiego odszukania mapy lub zdjęcia. Pakiet używa graficznego interfejsu użytkownika X Windows/Motif. Zależnie od konfiguracji i platformy sprzętowej, Vision 2.0 kosztuje od 2 do 20 tys. USD.


TOP 200