Geo-Info 2.0

Program Geo-Info przeznaczony dla Systemów Informacji o Terenie został opracowany w 1992 r. przez trzy poznańskie instytucje (Wydział Geodezji Urzędu Wojewódzkiego oraz firmy Stratus i Systherm). Wykonano go przy założeniu, że będzie to produkt tani (zarówno sprzęt jak i oprogramowanie) a przez to dostępny dla wielu użytkowników krajowych. System pracuje w środowisku DOS i Novell (baza Btrieve) a jako edytor graficzny wykorzystywany jest pakiet AutoCAD, który od dawna jest dostępny w polskiej wersji językowej.

Program Geo-Info przeznaczony dla Systemów Informacji o Terenie został opracowany w 1992 r. przez trzy poznańskie instytucje (Wydział Geodezji Urzędu Wojewódzkiego oraz firmy Stratus i Systherm). Wykonano go przy założeniu, że będzie to produkt tani (zarówno sprzęt jak i oprogramowanie) a przez to dostępny dla wielu użytkowników krajowych. System pracuje w środowisku DOS i Novell (baza Btrieve) a jako edytor graficzny wykorzystywany jest pakiet AutoCAD, który od dawna jest dostępny w polskiej wersji językowej.

Oferowana na targach Komputer Expo '95 nowa wersja 2.0 Geo-Info może współpracować (bez konieczności tworzenia interfejsów) z bazami dBase III, IV, Paradox, Oracle, Informix, Btrieve, przy czym zapytania do tych baz kierowane są w standardzie SQL.

Zasadniczą różnicą wobec wersji poprzedniej jest możliwość przechowywania w bazie tekstowej całej graficzno-tekstowej informacji. Umożliwia to łatwą transformację zawartych tam danych np. do innych podobnych systemów graficzno-tekstowych.

Nowa wersja systemu może współpracować z takimi programami jak MSEG, MSEG2, Geo-DTM, ZUD.

System Geo-Info 2.0 składa się m.in. z następujących elementów - nakładki: ewidencyjną, uzbrojenia terenu, sytuacyjno-wysokościową, moduły: Obsługi Bazy GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu), Obsługi Bazy ZUD, Obsługi bazy Ewidencja Gruntów, Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Automatyczna Interpolacja Warstwic, Profile, Obsługa Rysunku Rastrowego KAMISCAN, Geo-Rej (niezależny moduł przygotowania danych ze źródeł zewnętrznych, np. z elektronicznego rejestratora polowego, szkicu polowego), Graf-Rej (niezależny moduł przygotowania danych ze źródeł zewnętrznych - definicje struktur; we współpracy z modułem Geo-Info- tryb graficzny).

Na wykorzystanie systemu Geo-Info zdecydowało się już 10 województw, obejmuje on już ponad 20% powierzchni całego kraju. Na obszarze tym jest to de facto standard mapy numerycznej i bazy dla Systemu Informacji o Terenie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200