Genesys zapowiada ekspansję

Genesys Laboratories, dostawca oprogramowania Call/Contact Centers, poinformował, że zamierza przejąć 80 proc. rynku dużych Call/Contact Centers instalowanych w Polsce w ciągu najbliższych trzech lat.

Genesys Laboratories, dostawca oprogramowania Call/Contact Centers, poinformował, że zamierza przejąć 80 proc. rynku dużych Call/Contact Centers instalowanych w Polsce w ciągu najbliższych trzech lat.

Genesys pojawiła się w Polsce w 1999 r., w 2000 r. otworzyła swoje przedstawicielstwo, a do końca 2001 r. planuje uzyskać 70 proc. krajowego rynku dużych Contact Centers.

Z rozwiązań oferowanych przez Genesys korzysta w Polsce rynek telekomunikacyjny, wszyscy operatorzy telefonii komórkowej GSM oraz największy operator telefonii stacjonarnej - Telekomunikacja Polska SA.

Drugim obszarem ekspansji Genesys jest sektor finansowy, gdzie spółka obsługuje pięć czołowych polskich banków. Kolejnymi kluczowymi odbiorcami technologii Genesys mają być: sektor publiczny i ubezpieczenia.

Firma przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat znaczenie usług Contact Center na polskim rynku będzie rosło, gdyż klienci coraz częściej będą komunikować się z organizacjami za pomocą wszystkich dostępnych mediów: faksu, stron WWW, telefonu i poczty elektronicznej.

Najnowszą propozycją Genesis w Polsce jest uniwersalna kolejka UQ2 (Universal Queue 2) drugiej generacji, będąca nową technologią zarządzającą i wspierającą relacje z klientami CRM. Idea uniwersalnej kolejki oparta jest na integracji wszystkich dostępnych kanałów komunikacyjnych (sieci WWW, telefonu, poczty elektronicznej, faksu). Pozwala ona w krótkim czasie dostarczyć przez system przesyłowy żądaną informację do klienta niezależnie od rodzaju medium. Na taką formę współdziałania spośród polskich firm zdecydowały się m.in. bank Intelligo oraz telefonia komórkowa Polkomtel.


TOP 200