Genesys rozszerza contact center IP

Genesys Telecommunications Laboratories zaproponowała modernizację systemów contact centers przez zastosowanie strategii otwartej platformy ze wsparciem dla central IP. Wdrażając strategię opartą na otwartej platformie przedsiębiorstwa mogą kontynuować rozpoczęte inwestycje, a jednocześnie przechodzić na środowisko IP.

Zależna od Alcatela firma rozszerzyła linię produktów IP, dostarczając rozwiązania Enterprise IP Contact Center (IPCC) i Network IP Contact Center, także z zapewnieniem wsparcia dla podstawowych typów central IP Cisco i Alcatela. Nowe produkty platformy contact centers IP realizują funkcje, dostępne dotąd jedynie w tradycyjnych środowiskach telefonicznych. Rozwiązanie ułatwia przedsiębiorstwom przechodzenie od tradycyjnych systemów opartych na komutowaniu kanałów, do telefonii IP lub środowiska hybrydowego czyli łączenie funkcji IP z usługami telefonii klasycznej.

Technologia IP jest coraz częściej z powodzeniem implementowana w platformach kontaktowych contact centers. Rozwiązanie Network IPCC może obsługiwać firmy telekomunikacyjne i usługowe, które są zainteresowane dzierżawą contact center i hostingiem usług związanych z contact centers. Z kolei aplikacja Enterprise IPCC może obsłużyć platformy contact centers przeznaczone dla dużych firm, z zarządzaniem interakcjami oraz przekierowaniem połączeń w środowisku contact center. Dla niewielkich środowisk contact centers (małe i średnie firmy) z liczbą stanowisk agentów do 75, Genesys oferuje uproszczoną wersję Express IPCC.

Firma poinformowała również, że ma wsparcie T-Server 6.5 dla central abonenckich IP PBX Cisco CallManager, zgodne z wymaganiami obejmującymi oprogramowanie wersji 3.1 Cisco CallManager. „W Polsce jest miejsce dla rozwiązań opartych na IP, które pomagają wszystkim sektorom przemysłu redukować koszty. Za pomocą tych środków będzie można tworzyć jedno zintegrowane i wirtualne call center dla wieloodziałowych przedsiębiorstw, obsługujące różne kanały interakcji i optymalne zarządzanie pracą oddziałów” – powiedział Mariusz Cyganek, Country Manager firmy Genesys.

Oparte na standardach rozwiązania contact centers Genesys dają firmom możliwość wyboru rozwiązań integracyjnych, a także wsparcie dla około 90 aplikacji proponowanych przez 21 różnych dostawców. W ramach przyjętej otwartej strategii, firmowe produkty IP oferowane przez Genesys zapewniają adaptację nowych funkcji w podstawowych central IP, w tym pochodzących od Cisco i Alcatela. Genesys deklaruje również pomoc w przechodzeniu do środowiska IP i modernizację infrastruktury w przypadku gdy pojawi się nowa, bardziej zaawansowana technologia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200