Generator składania wniosków o dotacje roi się od błędów

W generatorze wniosków o unijne dotacje roi się od groźnych w skutkach błędów - alarmuje Rzeczpospolita. Część z nich utrudnia życie beneficjentom, a część może doprowadzić nawet do odrzucenia ich projektów.

Generator to program, który ma uprościć wypełnianie i ocenianie wniosków o dotacje. Korzystanie z niego jest obowiązkowe, choć bezpłatne. Problem powstaje, gdy zawiera on błędy, które utrudniają lub uniemożliwiają przygotowanie poprawnej dokumentacji.

Taki problem pojawił się w pierwszym dużym konkursie skierowanym do przedsiębiorców z funduszy na lata 2007-2013. Chodzi o podział grantów na inwestycje. Do podziału jest 430 mln euro. Według szacunków, do konkursu zgłosić się może, a więc także korzystać z nie do końca sprawnego generatora wniosków, nawet 3000 przedsiębiorstw.

Beneficjenci wytykają też zwykłe wady techniczne generatora wniosków. Dosyć często przewija się np. kłopot z brakiem możliwości importowania danych liczbowych.


TOP 200