Generator aplikacji Novella już w Polsce

Dystrybutorzy polscy mogą już zamawiać interakcyjne środowisko programistyczne Visual AppBuilder 1.0. w biurze Novella (Warszawa, tel. 20 29 12).

Dystrybutorzy polscy mogą już zamawiać interakcyjne środowisko programistyczne Visual AppBuilder 1.0. w biurze Novella (Warszawa, tel. 20 29 12).

System zaprezentował w Warszawie dn. 29.09 br p. G. Perugini (Novell), na seminarium dotyczącym linii produktów AppWare. Prelegent omówił możliwości współpracy produktów Novella z bazami danych Oracle i Gupta, koncepcję modułów ALM (AppWare Loadable Modules) i ''silnik software'owy'' (engine) AppWare BUS należący do pakietu AppBuilder 1.0, pośredniczący między ALM-ami. ALM-y są to programy, które rezydują na stacji roboczej i współpracują z modułami NLM na serwerze. Tworzenie aplikacji pod AppBuilderem 1.0 polega na budowie grafu z ikon reprezentujących ALM-y. Pakiet zawiera 80 gotowych ALM-ów oraz narzędzie do ich tworzenia - ALM Builder. Cena sugerowana wynosi 495 USD i obejmuje licencję na dołączanie niektórych składników AppBuildera do sprzedawanych przez nabywcę aplikacji.


TOP 200