Gdzie po pracę w UE

Niemal jedna piąta Polaków jest gotowa wyjechać do pracy w Unii Europejskiej a 17% z nich chciałoby tam zarabiać powyżej 7 tys. Głównym celem migracji zarobkowej są Niemcy.

Według sondażu przeprowadzonego przez CBOS 18% Polaków jest zainteresowanych podjęciem pracy w Unii Europejskiej. Polacy najchętniej podjęliby pracę w Niemczech (36% z tych, którzy planują wyjazd za pracą), Wielkiej Brytanii (17%) i Francji (8%). 61% chciałoby wyjechać do pracy jedynie czasowo, w tym 35% - na krócej niż rok. Do wyjazdu na stałe skłonnych byłoby 17%.

35% zainteresowanych pracą w Unii spodziewa się zarabiać tam równowartość 3 do 5 tys. zł, 28% - od 5 do 7 tys. zł, a 17% ponad 7 tys. zł. Jednocześnie 17% z gotowych do wyjazdu będzie skłonnych pracować za mniej niż 3 tys. zł.

Zobacz również:

Jak wynika z danych przedstawionych przez CBOS, więcej niż połowa Polaków (54%) nie jest zainteresowana pracą w UE. 14% weźmie taką możliwość pod uwagę, jeśli otrzyma propozycję zatrudnienia. Najbardziej zainteresowani pracą w Unii są osoby młode, bezrobotni oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Analizę spodziewanej migracji zarobkowej przedstawił kilka miesięcy temu Lombard Street Researchhttp://www.cxo.pl/news/57981.html .


TOP 200