Gdzie jest Baan

Nazwa tego holenderskiego systemu jest dla wielu osób synonimem oprogramowania klasy MRP. Nowy właściciel inwestuje w jego rozwój zgodnie z trendami rynkowymi.

Nazwa tego holenderskiego systemu jest dla wielu osób synonimem oprogramowania klasy MRP. Nowy właściciel inwestuje w jego rozwój zgodnie z trendami rynkowymi.

W ciągu ostatniej dekady prawa do technologii Baan przechodziły kolejno w ręce firm Invensys i SSA. O rozwoju zaś tego oprogramowania niewiele było wiadomo. Dwa lata temu SSA - wraz z systemem Baan - została jednak przejęta przez Infor Global Solutions. W tym samym czasie polskie centrum lokalizacyjne (BEELC) zostało przejęte przez . Baan zaś na dobre wrócił do gry. Aktualnie najnowszą odsłoną systemu Baan jest Infor ERP LN 6.1.4. Oprogramowanie jest zlokalizowane i dostępne w Polsce od roku.

Baan ma się dobrze...

Największym partnerem Infor Global Solutions w naszym regionie jest S&T Services. Partnerstwo to, wykraczające poza działalność sprzedażową, pozytywnie wpływa na popularność systemu. Jak informuje Przemysław Kosek, dyrektor działu Business Solutions Enterprise Applications w , w zakończonym 30 listopada 2008 roku finansowym, system wdrożono w 150 firmach regionu. Tylko w Polsce oprogramowanie uruchomiono w pięciu nowych przedsiębiorstwach, a w 11 kolejnych rozszerzono jego funkcjonalność. Liczba nowych użytkowników systemu w minionym roku rozliczeniowym przekroczyła 1600. „Wspólny mianownik naszych klientów to produkcja dyskretna” – podkreśla z kolei Przemysław Domański, dyrektor operacyjny regionalnego centrum lokalizacyjnego S&T BEELC.

Według Przemysława Domańskiego, o sentymencie do systemu Baan - poza funkcjonalnością i sprawdzonym silnikiem obsługi procesów produkcyjnych - decyduje rozbudowana społeczność jego użytkowników. „Staramy się ułatwiać klientom swobodną wymianę informacji i doświadczeń” – mówi. Dwa razy w roku organizowane są konferencje użytkowników systemu SAMBA. Funkcjonuje również Klub Użytkowników Systemu Baan – KUBA. „Przekłada się to na relatywnie krótkie sprzężenie zwrotne dla zespołu deweloperów. Jest ono praktycznym dowodem na to, że od wyrażonej opinii użytkowników do zmian w systemie nie musi upływać długi czas” – dodaje Przemysław Domański.

...i rośnie

System Infor ERP LN podąża za światowymi trendami i - chociaż jego sercem są mechanizmy bazujące na rozwiązaniach Baan, to - na pierwszy rzut oka podobieństw do klasycznego dziś oprogramowania nie widać. Realizowane od ponad roku zmiany architektoniczne obejmują przeniesienie funkcjonalności oprogramowania do architektury zorientowanej na usługi. Ukuty przez firmę Infor termin Open SOA zakłada m.in. wykorzystanie standardu OAGIS (Open Applications Group Integration Specification), własnej szyny integracyjnej ESB i technologii opartych na języku XML do wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi modułami funkcjonalnymi.

Równolegle rozwijane są najważniejsze funkcje systemu. Poprzedzony analizą potrzeb rynku rozwój systemu Infor ERP LN koncentruje się obecnie na rozwoju funkcjonalności systemu m.in. w zakresie obsługi dystrybucji, zarządzania łańcuchem dostaw oraz planowania i kontroli produkcji. Prace rozwojowe zakładają również m.in. uproszczenie dostępu informacji na temat realizowanych transakcji, kompletacji zasobów oraz automatyzacji procesów produkcyjnych. Dodatkowe usprawnienia mają dotyczyć zarządzania relacjami z klientami i kontraktowania.

Najbliższa, zaplanowana na pierwszą połowę 2009 r., aktualizacja systemu rozszerzy jego funkcjonalność m.in. o dodatkowe rozwiązania z zakresu zarządzania zapasami przez dostawcę (Vendor Managed Inventory). Niebawem zmieniony zostanie również sposób obsługi systemu. Interfejs aplikacji ma opierać się na koncepcji elastycznego dopasowania interfejsu do potrzeb konkretnych użytkowników i stanowić rozwinięcie tzw. kokpitów menedżerskich. Większość prac deweloperskich realizowana jest w Holandii. Niektóre z zapowiedzianych zmian mają dotyczyć również starszej wersji systemu - Baan IV.

Rozwój na zasadach demokracji

O kierunkach rozwoju systemu Baan w znacznym stopniu decydują użytkownicy. Raz do roku producent publikuje bowiem listę proponowanych zmian o charakterze biznesowym. Ostateczny wybór funkcjonalności rozwijanych w pierwszej kolejności zależy od wyników ogólnoświatowej ankiety. Prace nad rozwojem funkcjonalności systemu są prowadzone również w regionalnym centrum S&T BEELC. Działania liczącego ponad 20 osób zespołu specjalistów z krakowskiego ośrodka skupiają się głównie na usprawnieniach i poprawkach wynikających z potrzeb biznesowych klientów lub zmian legislacyjnych. Charakter prac realizowanych lokalnie jest również efektem prowadzonych podczas konferencji SAMBA badań ankietowych, dotyczących wszystkich eksploatowanych w Polsce głównych wersji oprogramowania (Baan IV, Baan 5, ERP LN 6.1).

Najbliższa poważna aktualizacja systemu Infor LN została zaplanowana na przełom roku 2008 i 2009. Polscy użytkownicy oprogramowania będą mogli skorzystać z nowych funkcjonalności już na wiosnę przyszłego roku.


TOP 200