Gdynia, Sopot i Gdańsk zamawiają system IT za 134 mln zł

Urząd Miasta Gdyni uznał za najlepszą ofertę Qumak-Sekom na wykonanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, który ma pozwolić na sterowanie ruchem w trybie automatycznym na obszarze całego Trójmiasta.

W przetargu tym złożono siedem ofert. Poza Qumak-Sekom w tym przetargu zgłosiły się także: (138,93 mln zł), Grupa UTI Polska (159,83 mln zł), Asseco Poland (187,87 mln zł), konsorcjum Alcatel, Indra i Mirabel Investments (225,27 mln zł), konsorcjum i Gertrude (239,07 mln zł) oraz konsorcjum Atrem i PBG (245,7 mln zł).

Wykonawcy, którzy złożyli oferty mają teraz 10 dni na ewentualne odwołania. Urząd Miasta Gdynia poinformowała również, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po otrzymaniu informacji o wyniku uprzedniej kontroli przeprowadzonej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Można się jednak spodziewać, że umowa zostanie zawarta jeszcze w grudniu, co korzystnie wpłynie na wyniki firmy Qumak-Sekom, jak i jej kurs giełdowy.

Zobacz również:

Wyłonienie wykonawcy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR było wyjątkowo pracochłonne. Przetarg w tej sprawie ogłoszono w połowie lipca 2011 r., otwarcie ofert miało miejsce 24 października, zaś wybór oferty 2 grudnia. Gdyńscy urzędnicy musieli odpowiedzieć na prawie 500 zapytań od oferentów i często nowelizować SIWZ, uwzględniwszy ich uwagi.

Urząd Miasta Gdyni liczy, że dzięki uruchomieniu systemu TRISTAR przepustowość dróg w Trójmieście zwiększy się o 20%-30%. Centralny komputer, połączony z centrami sterowania, ma sterować sygnalizacją świetlną i regulować ruch pojazdów komunikacji miejskiej.

Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez Gdynię, Sopot i Gdańsk na podstawie trójstronnego porozumienia, w którym prowadzenie postępowania powierzono Urzędowi Miasta Gdyni. W przetargu decydowała w 100% cena. Zamawiający był gotowy przeznaczyć na projekt ok. 181 mln zł brutto, z czego 156 mln zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 "Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych", VIII Priorytet "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe".

Dzięki niższej cenie uzyskanej w przetargu miasta mniej wydadzą na wkład własny, co otwiera możliwość realizacji dodatkowych inwestycji. Natomiast niewykorzystane środki unijne wracają do puli środków zarządzanych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i będą mogły zostać przeznaczone na inne projekty ITS.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR ma pozwolić na sterowanie ruchem w trybie automatycznym na obszarze całego Trójmiasta. Wykorzystana zostanie do tego technologia Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Centralny komputer, połączony z centrami sterowania, będzie sterować sygnalizacją świetlną i regulować ruch pojazdów komunikacji miejskiej. Zamawiający liczy, że dzięki uruchomieniu systemu przepustowość dróg w Trójmieście zwiększy się o 20%-30%. "Gdańsk jako pierwszy skorzysta z systemu TRISTAR. Nasz odcinek będzie gotowy na EURO 2012" - zapowiada Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta miasta Gdańska, odpowiedzialny za inwestycje infrastrukturalne.

W Sopocie i Gdyni system TRISTAR zacznie działać później. Ostatecznie cała inwestycja ma się zakończyć pod koniec 2014 r.


TOP 200