Gdy trzeba zrobić mniej za mniej

Spowolnienie to dobra chwila, aby specjalista IT mógł pokazać swoją wartość. Prezentujemy 16 sposobów na osiągnięcie takich samych lub lepszych efektów mniejszym kosztem.

1 Poznaj rzeczywisty obraz sytuacji

Pierwszym krokiem powinno być rozpoznanie prawdziwego wykorzystania infrastruktury. Zazwyczaj ilość otwartych projektów przekracza rzeczywiste potrzeby i można zmniejszyć budżet IT danej jednostki o 10-20% w ciągu trzech miesięcy. Rozpoznanie to powinno być pierwszym krokiem każdej optymalizacji.

2 Skup się na rozwiązaniach krótkoterminowych

Dyrektorzy IT przez lata myśleli kategoriami długofalowego i strategicznego planowania. Tymczasem projekt z pięcioletnim zwrotem nie ma sensu dla dyrektora IT zobowiązanego do obniżenia kosztów już w tym roku. Należy wybrać te projekty, które pozwalają na szybki zwrot kosztów

i je zaimplementować w pierwszej kolejności.

3 Ogranicz zasięg umów serwisowych

Potrzeby biznesowe są często przeszacowane. Należy się zastanowić, czy np. awaria systemu

w nocy w niedzielę musi być usunięta natychmiast, czy też może zaczekać do poniedziałku. Najczęściej serwis techniczny w nocy i w weekend nie jest niezbędny, a podnosi koszty. Wykazanie tego przy zawieraniu umowy może prowadzić do satysfakcjonujących obie strony ustaleń.

4 Popraw alokację zasobów

Nawet przy wzroście zapotrzebowania na dane, są duże szanse, że nie trzeba jeszcze inwestować w dodatkową przestrzeń do ich przechowywania. Praktyka pokazuje, że wykorzystywane w praktyce jest 30-45% przydzielonej przestrzeni. Należy też archiwizować lub usunąć nieużywane dane. Koszt pamięci masowej to 7-12 USD za GB, dlatego należy gospodarować nim rozsądnie.

5 Przejdź na open source

Zyski ze stosowania rozwiązań są znane, podobnie jak ryzyko, które się z tym wiąże. Na szczęście oprogramowanie zaczyna być gotowe do zastosowań korporacyjnych. Zamiast monolitycznych serwerów JEE (np. Weblogic), można użyć zestawu komponentów - Spring, Jetty i Tomcat. Ciężkie i drogie bazy danych można zastąpić takimi rozwiązaniami, jak MySQL. O tym, czy rozwiązanie oparte o open source jest właściwe dla firmy, decyduje szereg czynników, włączając wymogi bezpieczeństwa i skalę danej aplikacji.

6 Rozważyć tańszy sprzęt

Należy się zastanowić nad rozbudową infrastruktury za pomocą części używanych lub odnawianych (refurbished). Niektóre z nich są oferowane z gwarancją, za znacznie niższą cenę. Dobrym źródłem tańszego sprzętu są niezrealizowane oferty handlowe w innych firmach czy licytacje upadłościowe.

7 Skorzystać z wirtualizacji

Wirtualizacja przynosi oszczędności, np. mniejsze wydatki na energię elektryczną, utrzymanie i potencjalne odzyskiwanie danych

w przypadku awarii. Cały system staje się także bardziej elastyczny. Należy jednak uważać, gdyż nie wszystko może i powinno być zwirtualizowane, czasami sam proces wirtualizacji może powodować problemy. Ponadto zwrot poniesionych nakładów rozciąga się w czasie.


TOP 200